نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر جغرافیا

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر جغرافیا

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( دبیر جغرافیا )

 

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( دبیر جغرافیا )

امروز و در این پست از وب سایت منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خدمت شما هستیم با مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش که برای شما داوطلبان محترم و همراهان همیشگی تهیه و تنظیم نموده ایم که شامل مواد عمومی و تخصصی آزمون دبیر جغرافیا وزارت آموزش و پرورش می باشد که از منابع معتبر گردآوری شده است.همانطور که میدانید شاهد آن هستیم آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش با استقبال خوبی از شرکت کنندگان روبرو شده و این موضوع قبولی در این آزمونها را سخت تر می کنید پیشنهاد ما مطالعه این مجموعه فوق العاده می باشد تا شانس خود را برای قبولی افزایش دهید.

مشاهده نمونه سوالات تمام رشته های آموزش و پرورش
دروس و مواد تخصصی آزمون اعلام شده توسط آموزش و پرورش ویژه دبیر جغرافیا : جغرافیای شهری ، جغرافیای روستایی ، آب و هواشناسی ، ژئومورفولوژی ، جغرافیای سیاسی ، سنجش از دور و GIS
دروس و مواد عمومی آزمون اعلام شده توسط آموزش و پرورش ویژه دبیر جغرافیا : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندیهای عمومی

 

نمونه سوالات تخصصی استخدامی دبیر جغرافیا
این بسته تخصصی استخدامی دبیری جغرافیا که بسیار کامل و مناسب می باشد نتیجه تلاش و استفاده از تجربیات داوطلبان آزمون های قبل است که آماده دریافت شما عزیزان می باشد.

۱۵۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی جغرافیای شهری با جواب

۱۷۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی جغرافیای روستایی با جواب

۱۸۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی آب و هواشناسی با جواب

۱۷۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی ژئومورفولوژی با جواب

۱۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی جغرافیای سیاسی با جواب

۱۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی سنجش از دور و GIS با جواب

نمونه سوالات عمومی استخدامی دبیر جغرافیا
۲۵۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی با جواب

۲۷۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی با جواب

۲۰۰ عدد نمونه سوال فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) با جواب

۳۳۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی با جواب

۱۹۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی با جواب

۳۲۵ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی با جواب

۲۰۰ عدد نمونه سوال هوش و توانمندیهای عمومی با جواب

*دفترچه عمومی دوره های قبلی برگزار شده آموزش و پرورش شامل سال های ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۴ و ۹۵ با پاسخنامه

و تعداد زیادی سوالات عمومی استخدامی دوره های گذشته

8 Apr 2018