طرح جابر جمع آوری و طبقه بندی حیانات زیر زمینی

طرح جابر طبقه بندی جانوران زیر زمینی

پژوهشگر در این پژوهش و پروژه طرح جابر جمع آوری و طبقه بندی جانوران از طریق تحقیق و جمع آوری تصاویر جانورانی که در زیر زمین زندگی میکنند اقدام به طبقه بندی آنها در گروه ها مختلف میکند . این پروژه به همت دپارتمان آموزش ابتدایی پژوهش سرای فرهنگیان در سال 1401 تدوین و تنظیم شده است و هم اکنون میتوانید این نمونه طرح جابر طبقه بندی و جمع آوری تصاویر حیوانات زیر زمینی را دانلود نمایید . 

کلیه فایل های مورد نیاز برای ارائه طرح اععم از تحقیق , تصاویر حیوانات زیر زمینی , دفتر کارنما و .... همگی در این پکیج دانلودی خدمتتان تقدیم میشوند . 

همکاران ما در دپارتمان آموزش ابتدایی آماده قبول سفارشات جهت تنظیم پروژه های اختصاصی برای شما هستند.

12 Oct 2022