blog

Page 2

RSS

طرح درس روزانه علوم پنجم ابتدایی مربوط به همه دروس در یک پک

4 Oct 2022

طرح درس روزانه علوم پنجم

طرح درس روزانه علوم پنجم دبستان : درس اول - زنگ علــــــــــــــــــــــوم

طرح درس ماده تغییر میکند درس دوم از کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس رنگین کمان : درس سوم علوم تجربی پنجم ابتدایی

درس چهارم علوم تجربی پنجم دبستان : برگی از تاریخ زمین

طرح درس روزانه علوم پایه پنجم ابتدایی : درس 5 - حرکت بدن

طرح و سناریو تدریس روزانه کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی : درس 6 با عنوان چه خبر1؟

طرح تدریس روزانه علوم تجربی پنجم ابتدایی : درس چه خبر 2؟

درس 8 علوم تجربی پنجم دبستان : کارها آسان میشود 1

طرح درس شماره 9 علوم تجربی کلاس پنجم دبستان با عنوان کارها آسان میشود 2

طرح درس روزانه خاک با ارزش مربوط به کتاب علوم تجربی پنجم دبستان - درس 10

طرح درس روزانه درس 11 کتاب علوم تجربی پنجم دبستان با عنوان بکارید و بخورید

طرح درس روزانه علوم تجربی پنجم ابتدایی مربوط به درس 12 با عنوان از ریشه تا برگ

 کلیک کنید برای  دانلود 

دسته بندی فایل های قابل دانلود

بانک فایل فرهنگیان فارس

نحوه دانلود و دریافت بسته سناریو تدریس , پاورپوینت و طرح درس روزانه علوم پنجم

پکیج دانلودی کامل حاوی پاورپوینت تدریس 3 درس علوم تجربی پنجم , درس پژوهی و سناریو یک درس علوم تجربی پنجم و طرح درس روزانه علوم تجربی پایه پنجم : همه 12 درس منطبق با آخرین ویرایش در سالتحصیلی 1402-1401 را همینک میتوانید از سایت معلم پژوهنده دانلود نمایید . امید است این پکیج بتواند تمامی نیازهای شما آموزگار محترم را در خصوص تدریس , تدوین طرح درس و طراحی پلان و سناریو تدریس درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی را مرتفع سازد . استدعا داریم این پکیج را صرفا جهت مصرف شخصی تهیه فرمایید و از فروش آن به غیر به جهت رعایت حقوق مولفین خودداری فرمایید.

 کلیک کنید برای  دانلود 

دسته بندی فایل های قابل دانلود

دانلود طرح درس و پاورپوینت همه دروس کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

4 Oct 2022

دانلود طرح روزانه درس 5 فصل و 22 درس مطالعات اجتماعی پنجم + پاورپوینت + کاربرگ

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ر آخرین ویرایش آن برای سالتحصیلی 1402-1401 مشتمل بر 5 فصل و در مجموع 22 درس میباشد . همکاران ما در دپارتمان طرح درس , سناریو تدریس و درس پژوهی موسسه پژوهش سرای فرهنگیــــــــــــان پکیج کاملی مشتمل بر 22 فایل جداگانه طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی + یک فایل طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی را با کیفیت تدوین بینظیر و در فرمت قابل ویرایش فایل ورد تهیه کرده اند که همینک جهت دانلود در دسترس شما عزیزان میباشد .البته این پکیج علاوه بر موارد مطروحه حاوی یک فایل درس پژوهی یکی از دروس کلاس پنجمفایل هایی برای کاربرگه های 17 گانه آخر کتاب مطالعات و  5 فایل پاورپوینت  از دروس مطالعات پنجم ( هر فصل پاورپوینت یکی از دروس ) هم میباشد .

طرح درس روزانه و سالیانه همه دروس مطالعات پایه پنجم ابتدایی

مشخصات پکیج دانلودی:

حجم کل فایل های قابل دانلودی این بسته 29 مگابایت میباشد و شامل 4 فایل دانلودی به شرح زیر میباشد .

فایل دانلودی 1: فایل زیپ شده طرح دروس روزانه کلاس پنجم درس مطالعات حاوی 22 فایل ورد داخل یک پوشه و با حجم 14 مگابایت

فایل شماره 2 : شامل 5 پاورپوینت از دروس کتاب مطالعات پنجم در یک پوشه جمعا با حجم 12 مگابایت

فایل شماره 3 : یک مورد درس پژوهی و سناریو تدریس همان درس در یک پوشه با حجم یک مگابایت

فایل شماره 4: حاوی طرح درس سالانه کتاب مطالعات پنجم + کاربرگ ها و ارزشیابی توصیفی

سخنی کوتاه با شما:

مدیریت پژوهش سرا کیفیت این پکیج دانلودی را تضمین میکند و به موجب این تضمین هر گونه عدم رضایت از کیفیت یا عدم انطباق محتوا بلافاصله بررسی و وجه پرداختی عودت داده میشود.

تنها استدعایی که از شما همکار گرامی چه همکاران فرهنگی و چه همکارانی که به فروش فایل مبادرت میورزند داریم این است که به حقوق مولف احترام بگذارید و از خرید این پکیج برای فروش به غیر خودداری نمایید.

پکیج همه درس های مطالعات پنجم دبستان حاوی 22 طرح درس از فصول 5 گانه کتـــــــــــــــــــاب

مجموعه ای بسیار با کیفیت و کم نظیــــــــــــــــــر مشتمل بر همه درس های مطالعات پنجم دبستان حاوی 22 طرح درس از فصول 5 گانه کتـــــــــــــــــــاب را فقط و تنها فقط از وبسایت اصلی پژوهش سرای فرهنگیان یا سایت بانک نمونه سوال دانلود فرمایید . دانلود از منابع دیگر لزوما میتواند آن چیزی نباشد که ادعا میشود . لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید. 

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی


فصل اول کتاب مطالعات پنجم دبستان

طرح دروس فصل اول مطالعات پنجم : زندگی با دیگران

طرح درس من با دیگران ارتباط برقرار میکنم

طرح درس 2 فصل اول مطالعات پنجم : احساسات ما

طرح درس همدلی با دیگران : درس 3 از فصل اول مطالعات کلاس پنجم دبستان

طرح درس من عضو گروه هستم از کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی فصل اول


فصل دوم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم : سرزمیــــــــــــن ما

طرح تدریس روزانه درس 5 از فصل دوم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی با موضوع جمعیت ما

طرح درس روزانه به همراه پاورپوینت و سناریو تدریس و درس پژوهی در منابع آب ایران از فصل دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

درس پژوهی + طرح درس + پاورپوینت درس نواحی صنعتی ایران از فصل دوم مطالعات پنجم دبستان

طرح درس روزانه کلاس پنجم ابتدایی : درس راه ها و حمل و نقل 1 - فصل 2 مطالعات پایه پنجم درس 8

سناریو تدریس راه ها و حمل و نقل 2 : درس 9 از فصل 2 مطالعات پنجم دبستان

طرح تدریس درس 10 مطالعات پنجم ابتدایی با عنوان کشور ما چگونه اداره میشود


فصل سوم مطالعات اجتماعی پنجم دبستان : زندگی در نواحی دیگر جهـــــــــــــــــــــان

طرح درس کشورهای همسایه 1 از فصل سوم کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی

طرح درس کشورهای همسایه 2 : درس 12 - فصل سوم  از کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم دبستان

سناریو تدریس درس 13 مطالعات پنجم ابتدایی با عنوان حرکت های زمـیـــــــــــــــن

درس 14 مطالعات پایه پنجم : زندگی در نواحی دیگر جهان - فصل سوم کتاب مطالعات پنجم دبستان


فصل چهــــــــــــــــــــــــــارم مطالعات پایه پنجم : زیارت مکان های مقدس

طرح درس بازگشت از سفر حج : کتاب مطالعات اجتماعی درس 15 - فصل چهارم

سناریو تدریس درس مدیــــــــــــــــــــــــــنه شهر پیغمبــــــــــــــــــــــر از فصل چهارم مطالعات پنجم

طرح درس سفر به کربلا 1 و 2 : درس 17 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی - فصل چهارم


طرح درس روزانه دروس فصل پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

درس 19 فصل پنجم : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل میدهند

پلن تدریس درس 20 از فصل پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی با عنوان وزیران کاردان , شهرهای آباد

طرح درس کشور گشایان بی رحم از فصل 5 مطالعات پنجم ابتدایی

طرح درس روزانه درس 22 کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی : درس 22 از فصل پنجم با عنوان بازسازی ویرانه ها 

مطالب و فایل های رایگان قابل دانلود همراه پک مطالعات کلاس پنجم دبستان

فایل ها کاربردی دیگری که بصورت رایگان همراه این پک دانلودی ارائه میشوند عبارتند از :

مطالب کاربردی و ارزشیابی برای کاربرگ های 17 گانه انتهای کتاب مطالعات پنجم دبستان

یک مورد پاورپوینت از دروس هر فصل مجموعه 22 درس و فصول 5 گانه کتاب مطالعات در مجموع 5 فایل پاورپوینت

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

علاوه بر موارد ذکر شده در این پک گزارش درس پژوهی یکی از درس های کتاب به همراه سناریو تدریس همان درس هم در پکیج دانلودی موجود است .

دانلود پک کامل طرح درس روزانه مطالعات پنجم + پاورپوینت+ سناریو تدریس و درس پژوهی و طرح درس سالانه

جهت دانلود و دریافت مجموعه کم نظیر دانلود پک کامل طرح درس روزانه مطالعات پنجم + پاورپوینت+ سناریو تدریس و درس پژوهی و طرح درس سالانه کافیست ابتدا روی دکمه خرید کلیک کرده و در صفحه باز شده با ثبت مشخصات و پرداخت مبلغ ناچیزی برای تامین هزینه های سایت در کمتر از یک دقیقه این پکیج را دانلود نمایید .

[purchase_link id="282578" text="خرید" style="button" color="blue"]

  طرح درس روزانه هدیه پنجم دبستان

 

فایل های مورد نیاز رتبه بندی معلمان اول تا ششم ابتدایی در یک پکیج

16 Aug 2022

فایل های رتبه بندی معلمان ابتدایی

جهت تسهیل کار همکاران بصورت اختصاصی پکیج دانلودی فایل های ویژه طرح رتبه بندی معلمان پایه اول تا ششم ابتدایی  را در قابل یک بسته زیپ شده بصورت اختصاصی و منحصر بفرد ویژه خودتان خدمتتان تقدیم میکنیم . تک تک فایل های موجود در هر پکیج یک نفر با نفر دیگر متفاوت خواهد بود و امکان انتخاب از بین بانک فایل های موجود هم برای همه خریداران این پکیج وجود دارد. به علت حساسیت انتخاب فایل های پکیج و متفاوت بودن فایل های ارائه شده به هر خریدار از لحظه انجام خرید تا تحویل فایل ها حدودا یک ساعتی زمان خواهد برد .

برای  دانلود کلیک کنید

فایل های پکیج رتبه بندی هر نفر منحصربفرد و متفاوت از فرد دیگر میباشد.

به علت تکراری نبودن بعد از خرید این بسته یه لحظه چیزی برای دانلود وجود ندارد و پس از انجام خرید برای دریافت پکیج رتبه بندی متناسب با پایه تحصیلی و فایل های انتخاب خودتان لازم است از طریق واتس آپ به شماره 09332978858 پیامی ارسال کرده و فایل های مد نظرتان را تحویل بپیرید.

فایل های ارائه شده برای هر نفر منحصربفرد و متفاوت از فرد دیگر میباشد.

این پکیج رتبه بندی معلمان ابتدایی  حاوی آموزش پژوهی , درس پژوهی , اقدام پژوهی , روایت پژوهی , تجربیات  برتر و ابتکار فردی , گزارش تخصصی , پیشنهاد ارزشیابی و طرح خوانا میباشد که همگی در فرمت فایل ابل ویرایش ورد بوده و براحتی قابل ویرایش میباشد .

برای  دانلود کلیک کنید

محتویات مجموعه دانلودی ویژه طرح رتبه بندی معلمان ابتدایی

توجه داشته باشید برای انتخاب و دریافت فایل های موجود در پکیج بصورت اختصاصی و منحصر بفرد ویژه خودتان لازم است از طریق واتس آپ به ما پیام دهید . اگر دسترسی به واتس آپ ندارید اس ام اس دهید.

مهمترین محتویات این مجموعه و پکیج دانلودی عبارتند از:

یک نمونه آماده آموزش پژوهی  - متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

2 نمونه درس پژوهی - متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

2 نمونه آماده اقدام پژوهی - متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

2 نمونه آماده گزارش تخصصی -متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

2 مورد یشنهاد ارزشیابی -متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

1 فایل آماده روایت پژوهی - متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

2 نمونه تجربیات برتر و ابتکار فردی متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

2 طرح درس روزانه - متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

2 پکیج کامل طرح جابر بن حیان - متناسب با پایه تحصیلی یا انتخاب خریدار

محتوای الکترونیکی

برای  دانلود کلیک کنید

دانلود فایل pdf کاربرگ های پیش دبستانی 1 فقط در یک دقیقه

16 Aug 2022

دانلود کاربرگ پیش دبستانی

پکیج کامل و ویژه ما با عنوان دانلود کاربرگ های پیش دبستانی 1 تدوین شده در سال 1402  را همینک میتوانید از پژوهشسرای فرهنگیان دریافت کنید. همکار گرامی و فرهنگی عزیز از این که سایت ما را جهت رفع نیازهای کمک آموزشی و پژوهشی خودتان برگزیده اید به خودمان میبالیم و امیدواریم بتوانیم پاسخی شایسته به اعتماد شما ارائه کنیم . 

برای  دانلود کلیک کنید

دانلود کاربرگهای کل سال پیش یک بصورت فایل PDF با کیفیت عالی  در تعداد 230 صفحه با صفحه آرایی منحصر بفرد  که شامل تمام نیاز های کاربرگی مربیان پیش دبستانی که در پیش یک مشغول به کار هستند می باشد توجه فرمایید که کل کاربرگ های پیش یک در تعداد دویست و سی صفحه شامل(واحدکارهای هفته،مناسبتها،علوم،ریاضی،آموزه های دینی) بصورت کامل و جامع تهیه و تدوین شده است 

دانلود کاربرگ های ریاضی - جمع و تفریق برای پیش دبستانی pdf

ریاضیات نقش اصلی را در رشد کودک بازی می کند و به کودکان کمک می کند دنیای اطراف خود را درک کنند. کودکان بین یک تا پنج سال شروع به کشف الگوها و اشکال ، مقایسه اندازه ها و شمارش اشیا می کنند. وقتی صحبت از کودکان پیش دبستانی می شود ، آنها از روش های مختلفی برای حل مسئله استفاده می کنند و در مورد یافته های خود صحبت می کنند.

 

در ادامه چند نمونه از کاربرگهای جمع و تفریق ها را قرار داده ایم که به کودکان پیش دبستانی کمک می کند :

 

کاربرگ جمع و تفریق کلاس اول, تمرین تفریق, جمع و تفریق کلاس اول با شکل

کاربرگ جمع و تفریق پیش دو

 

جمع و تفریق کلاس اول با شکل, تمرین جمع و تفریق, کاربرگ های جمع و تفریق پیش دبستانی

کاربرگ جمع و تفریق کلاس اول

 

کاربرگ های جمع و تفریق, کاربرگ جمع و تفریق پیش دو, کاربرگ جمع و تفریق

تمرین جمع و تفریق

 

کاربرگ های جمع و تفریق, کاربرگ جمع و تفریق پیش دو, کاربرگ جمع و تفریق

کاربرگ های جمع پیش دبستانی

 

کاربرگ های جمع و تفریق پیش دبستانی, کاربرگ پیش دبستانی, دانلود مجموعه کاربرگ اول ابتدایی

کاربرگ برای پیش دبستانی ها

دانلود مجموعه کاربرگ اول ابتدایی, کاربرگ برای پیش دبستانی ها

کاربرگ ریاضی

 

کاربرگ برای پیش دبستانی ها, کاربرگ ریاضی, کاربرگ جمع و تفریق

کاربرگ های جمع و تفریق

 

کاربرگ جمع و تفریق کلاس اول, تمرین تفریق, جمع و تفریق کلاس اول با شکل

تمرین تفریق

 

کاربرگ های جمع و تفریق, کاربرگ جمع و تفریق پیش دو, کاربرگ جمع و تفریق

جمع و تفریق کلاس اول با شکل

 

 کاربرگ های جمع و تفریق پیش دبستانی, کاربرگ پیش دبستانی, دانلود مجموعه کاربرگ اول ابتدایی

 تمرین جمع و تفریق

 

کاربرگ های جمع و تفریق, کاربرگ جمع و تفریق پیش دو, کاربرگ جمع و تفریق

کاربرگ پیش دبستانی

 

تمرین تفریق, جمع و تفریق کلاس اول با شکل, تمرین جمع و تفریق

کاربرگ برای پیش دبستانی ها

 

دانلود مجموعه کاربرگ اول ابتدایی, کاربرگ برای پیش دبستانی ها, کاربرگ ریاضی

کاربرگ های جمع و تفریق

مشخصات فایل دانلودی:

 

نام فایل :پکیج کاربرگ های پیش یک 

فرمت فایل :پی دی اف با کیفیت بسیار عالی

گروه سنی: پیش دبستانی (1)

تعداد صفحات : 230 صفحه 

تصاویر فایل :  ❤️⭐️✔️

عکس نمونه از فایل دانلودی کاربرگ های پیش دبستانی

نحوه دانلود و دریافت کاربرگ های پیش 1

 هم اکنون میتوانید جهت دانلود و دریافت فایل دانلودی کاربرگ های پیش دبستانی روی دکمه زیر کلیک کرده و با صرف زمان کوتاهی آنرا دریافت نمایید . همکاران ما در پشتیبانی سایت از طریق پیام رسان واتس آپ آماده پاسخگویی سریع به شما 

نحوه دانلود و دریافت کاربرگ های پیش 1

برای  دانلود کلیک کنید

دانلود کاربرگ های پیش دبستانی 【 ویرایش 1402 】 ❤️⭐️✔️

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت کارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

22 Jul 2022

سوالات ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی

همچون سایر دوره ها بانک نمونه سوال کاملترین مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت کارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در قالب فایل های پی دی اف قابل جستجو خدمتتان تقدیم میکند . این مجموعه حاوی نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی , سوالات آزمون های برگزار شده کارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی , سوالات پرتکرار در آزمون های مشابه برگزار شده بصورت سراسری و استانی را در بر میگیرد و مطمئنا میتواند برای صرفه جویی در زمان و انرژی شما جهت موفقیت در این دوره موثر باشد . این بسته تا پایان آزمون های در جال برگزاری بروز میشود .

برای  دانلود کلیک کنید

نحوه دریافت و استفاده از این منابع و سوالات:

احیانا اگر شما کاربر جدید سایت ما هستید و قبلا با خرید اینترنتی آشنایی نداشته اید توصیه میشود موارد زیر را ملاحظه نمایید. همکاران ما بصورت همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند و همه تلاش ما از تهیه و تدوین بسته هایی مانند سوالات ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی و سایر بسته های دانلودی رفاه شما و صرفه جویی در زمان و هزینه شمات . امید داریم توانسته باشیم کمکی هر چند کوچک به شما همکار گرامی کرده باشیم.

برای دریافت و دانلود مجموعه سوالات ضمن خدمت سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی : سوالات ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی ابتدا روی دکمه زیر کلیک کرده و در صفحه باز شده لینک دانلود را بزنید

امید است این مجموعه توانسته باشد مفید باشد .

التماس دعا

برای  دانلود کلیک کنید

سوالات متداول

متداولترین سوالاتی که کاربران سایت ما در مورد خرید بسته نمونه سوالات ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی و سایت بسته های دانلودی از بانک نمونه سوال دارند را سعی کرده ایم تیتر وار بیان کرده و پاسخ های آنها را برای مشاهده عمومی قرار دهیم .

دانلود سوالات ضمن خدمت سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

برای  دانلود کلیک کنید

آیا سوالات سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی بروز رسانی میشوند؟

بله : سوالات این مجموعه تا پایان آزمون های جاری دوره سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی مرتبا بروز رسانی میشود. چگونه بروز رسانی ها را دریافت کنم؟ اگر شما قبلا خرید کرده اید برای دریافت بروز رسانی ها میتوانید در پیام رسان واتس آپ به همکاران ما اعلام کرده و بروز رسانی را دریافت کنید . اگر هم اکنون قصد خرید دارید در کنار این بسته یک کد تخفیف 100 درصدی ویژه این مجموعه سوالات آزمون ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی هم گنجانده شده است و با استفاده از این کد مرتبا میتوانید موارد اضافه شده را تا 3 ماه دریافت نمایید.

آیا منابع آزمون هم در این بسته موجود است؟

بله : هنگام دانلود لینک مربوط به دریافت منابع آزمون مشخص شده است که اگر نیاز داشته باشید میتوانید آنرا هم دانلود کنید.

چند نمونه سوال دوره ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی در بسته دانلودی موجود است؟

در بسته پایه حدود 300 نمونه سوال ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی بوده و مرتبا سوالات آزمون های برگزار شده پیشرفت تحصیلی هم اضافه شده است. اگر ایمیل نداشته باشم هم میتوانم بسته سوالات پیشرفت تحصیلی را دانلود کنم؟ سایت ما بگونه ای طراحی شده است که هنگام خرید بصورت اتوماتیک اکانت کاربری برای مشتری ایجاد میکند و بصورت پیشفرض ایمیل هنگام دانلود لازم است . ولی اگر شما ایمیل ندارید میتوانید از ایمیل پیشفرض info@sch6.ir  استفاده نمایید و در صورت استفاده از این ایمیل میتوانید موارد دانلودی جدید سوالات آزمون سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی را از همکاران ما در واتس آپ بخواهید.

خرید کردم ولی لینک دانلود نمایش داده نشد؟

اگر خرید کردید و بعد از پرداخت هنگام انتقال از درگاه بانکی به سایت ما مشکلی پیش آمد توصیه میشود ابتدا ایمیلتان را چک نمایید . اگر به ایمیلتان هم لینک دانلود و فاکتور خرید سوالات ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی ارسال نشده است آنگاه میتوانید به پشتیبانی سایت در واتس آپ یا اس ام اس پیام دهید تا پیگیری کرده و سوالات را برایتان ارسال کنیم. دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از بانک نمونه سوال از بانک نمونه سوال همینک میتوانید این مجموعه کامل و دانلودی نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی را دریافت نمایید . برای شروع دانلود ابتدا روی دکمه خرید و دانلود کلیک کنید . بصورت اتوماتیک به سبد خرید منتقل خواهید شد و بعد از ثبت نام و ایمیلتان کلید پرداخت را بزنید . بلافاصله بعد از اتمام پروسه پرداخت و انتقال از درگاه بانکی به بانک نمونه سوال لینک دانلود سوالات ضمن خدمت  در دسترس خواهد بود .

برای  دانلود کلیک کنید

سوالات آزمون ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

9 Jul 2022

سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

سوالات آزمون ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر را همینک با صرف زمانی کمتر از یک دقیقه از بانک نمونه سوال دریافت کنید.

این بسته حاوی بانک نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر + سوالات آزمون های اصلی برگزار شده و منابع آزمون میباشد و در یک پکیج زیپ شده خدمتتان تقدیم میگردد . جهت دانلود لازم است ابتدا روی دکمه زیر کلیک کرده و در صفحه باز شده فرایند دانلود و دریافت را دنبال نمایید . 

سوالات آزمون امر به معروف و نهی از منکر

دانلود نمونه سوالات آزمون امر به معروف و نهی از منکر

برای دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر و دریافت این بسته روی دکمه زیر کلیک کنید . 

کاملترین و متنوع ترین پکیج سوالات

اگر بگوییم کاملترین و متنوع ترین بازه نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر را ما تدارک دیده ایم نه تنها حرفی به گزاف نگفته ایم بلکه براحتی با کمی بررسی هر کسی میتواند به این مساله پی ببرد.

برای تهیه و تدوین سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر ما عملا یک تیم 6 نفره را درگیر کرده ایم که تا پایان دوره صرفا روی تهیه منابع آموزشی , تحلیل محتوا ها , تهیه نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند و سوالات واقعی آزمون های برگزار شده در استانهای مختلف متمرکز خواهند بود.

بدین جهت ما با افتخار اعلام میکنیم میتوانیم منابعی برای قبولی تضمینی در این دوره ضمن خدمت فرهنگیان در اختیار شما قرار دهیم.

بروزرسانی ها:

بروزرسانی سوالات آزمون امر به معروف و نهی از منکر

دوره ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر با اضافه کردن سوالات استانی کرمان و ...  بروزرسانی شده در تیر ماه 1401 شروع شده است .

با توجه به اینکه این مجموعه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر تا پایان دوره و آزمونهای استانی و سراسری مرتبا بروزرسانی خواهد شد . و فایل های اضافه شده برای خریداران بسته ایمیل خواهند شد توصیه میشود سعی کنید هنگام خرید ایمیلی را وارد کنید که دسترسی دارید. و فقط در صورت نداشت ایمیل دریافت فایل های آپدیت را از طریق تلگرام یا واتساپ با شماره 09332978858 پیگیری کنید.

سوالات آزمون ضمن خدمت اصول آیین نگارش و مکاتبات اداری

9 Jul 2022

سوالات ضمن خدمت آیین نگارش و مکاتبات اداری

سوالات آزمون ضمن خدمت اصول آیین نگارش و مکاتبات اداری را همینک با صرف زمانی کمتر از یک دقیقه از بانک نمونه سوال دریافت کنید.

برای  دانلود کلیک کنید

این بسته حاوی بانک نمونه سوالات ضمن خدمت آیین نگارش و مکاتبات اداری + سوالات آزمون های اصلی برگزار شده و منابع آزمون میباشد و در یک پکیج زیپ شده خدمتتان تقدیم میگردد . جهت دانلود لازم است ابتدا روی دکمه زیر کلیک کرده و در صفحه باز شده فرایند دانلود و دریافت را دنبال نمایید . 

سوالات آزمون آیین نگارش و مکاتبات اداری

دانلود نمونه سوالات آزمون اصول آیین نگارش و مکاتبات اداری

برای دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اصول آیین نگارش و مکاتبات اداری و دریافت این بسته روی دکمه زیر کلیک کنید . 

برای  دانلود کلیک کنید

کاملترین و متنوع ترین پکیج سوالات

اگر بگوییم کاملترین و متنوع ترین بازه نمونه سوالات ضمن خدمت آیین نگارش و مکاتبات اداری را ما تدارک دیده ایم نه تنها حرفی به گزاف نگفته ایم بلکه براحتی با کمی بررسی هر کسی میتواند به این مساله پی ببرد.

برای تهیه و تدوین سوالات ضمن خدمت آیین نگارش ما عملا یک تیم 6 نفره را درگیر کرده ایم که تا پایان دوره صرفا روی تهیه منابع آموزشی , تحلیل محتوا ها , تهیه نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند و سوالات واقعی آزمون های برگزار شده در استانهای مختلف متمرکز خواهند بود.

بدین جهت ما با افتخار اعلام میکنیم میتوانیم منابعی برای قبولی تضمینی در این دوره ضمن خدمت فرهنگیان در اختیار شما قرار دهیم.

بروزرسانی ها:

بروزرسانی سوالات آزمون اصول آیین نگارش و مکاتبات اداری

دوره ضمن خدمت آیین نگارش و مکاتبات اداری با اضافه کردن سوالات استانی کرمان و ...  بروزرسانی شده در تیر ماه 1401 شروع شده است .

با توجه به اینکه این مجموعه سوالات ضمن خدمت اصول آیین نگارش و مکاتبات تا پایان دوره و آزمونهای استانی و سراسری مرتبا بروزرسانی خواهد شد . و فایل های اضافه شده برای خریداران بسته ایمیل خواهند شد توصیه میشود سعی کنید هنگام خرید ایمیلی را وارد کنید که دسترسی دارید. و فقط در صورت نداشت ایمیل دریافت فایل های آپدیت را از طریق تلگرام یا واتساپ با شماره 09332978858 پیگیری کنید.

برای  دانلود کلیک کنید

سوالات مدیریت فعالیت های اردویی مدارس

9 Jul 2022

سوالات ضمن خدمت فعالیت های اردویی

سوالات برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی به اطلاع فراگیران محترم دوره برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی که به دلیل اختلالات پیش آماده؛ موفق به شرکت در آزمون دوم نشده اند می رساند، آزمون مجدد در روزهای ۱۷ و ۱۹ اسفند ساعت ۱۲ الی ۲۴ برگزار می گردد. فراگیران محترم دوره برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های #اردویی تمامی آزمون ها برای فراگیرانی که در آزمون ها شرکت نکردند در روز 24 اسفند از ساعت 12 الی 24 فعال خواهد شد. نحوه محاسبه نمره فعالیت های اردویی آزمون اول و دوم : (درصد کسب شده × 5/5) آزمون نهایی : (درصد کسب شده × 7) پرسش و پاسخ 2 نمره به اطلاع فراگیران دوره های پایه #یازدهم در رشته های #فارسی #انگلیسی #نگارش #فارسی #علوم #عربی #زیست #منطق می رساند تکرار آزمون ها در امروز سه شنبه 24 بهمن ماه برگزار خواهد شد. فراگیرانی که در هر یک از آزمونهای ذکر شده نمره قبولی کسب نکرده اند، می توانند در آزمون تکرار شرکت نمایند. 

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

9 Jul 2022

سوالات ضمن خدمت نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

این بسته حاوی بانک نمونه سوالات ضمن خدمت نقش حجاب در حفظ حریم خانواده + سوالات آزمون های اصلی برگزار شده و منابع آزمون میباشد و در یک پکیج زیپ شده خدمتتان تقدیم میگردد . جهت دانلود لازم است ابتدا روی دکمه زیر کلیک کرده و در صفحه باز شده فرایند دانلود و دریافت را دنبال نمایید . 

منابع آزمون و سوالات دوره ضمن خدمت نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

کد دوره : 91301845 - 4 ساعت و برگزاری بصورت استانی و سراسری 

دانلود نمونه سوالات آزمون نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

برای دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت نقش حجاب در حفظ حریم خانواده و دریافت این بسته روی دکمه زیر کلیک کنید . 

سوالات آزمون حجاب و حریم خانواده

کاملترین و متنوع ترین پکیج سوالات

اگر بگوییم کاملترین و متنوع ترین بازه نمونه سوالات ضمن خدمت نقش حجاب در حفظ حریم خانواده را ما تدارک دیده ایم نه تنها حرفی به گزاف نگفته ایم بلکه براحتی با کمی بررسی هر کسی میتواند به این مساله پی ببرد.

برای تهیه و تدوین سوالات ضمن خدمت حجاب ما عملا یک تیم 6 نفره را درگیر کرده ایم که تا پایان دوره صرفا روی تهیه منابع آموزشی , تحلیل محتوا ها , تهیه نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند و سوالات واقعی آزمون های برگزار شده در استانهای مختلف متمرکز خواهند بود.

بدین جهت ما با افتخار اعلام میکنیم میتوانیم منابعی برای قبولی تضمینی در این دوره ضمن خدمت فرهنگیان در اختیار شما قرار دهیم.

بروزرسانی سوالات آزمون حجاب و حفظ حریم خانواده

دوره ضمن خدمت نقش حجاب در حفظ حریم خانواده  بروزرسانی شده در تیر ماه 1401 شروع شده است .

دانلود سوالات آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

6 Jul 2022

سوالات آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

 

سوال 1

کدام گزینه از «اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» به شمار می آید؟

 

تأکید بر کار گروهی و فعالیت های جمعی

جمع آوری شواهد کافی برای دستیابی به شایستگی 

گذر از یک پایه تحصیلی به پایه دیگر 

گذر از یک دوره تحصیلی به دوره دیگر

سوال 2

کدامیک از حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری، «فرابرنامه درسی» است؟

 

حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

حوزه فرهنگ و هنر

حوزه حکمت و معارف اسلامی

حوزه علوم تجربی

صفحه‌ بعدی

[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: ۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ✅
15 سال
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 10
شایستگی های پایه اخلاقی، با کدام مفهوم در بین سایر مفاهیم، متمایز می شود…
[۱:۰۱ بعدازظهر, ۱۴۰۱/۴/۱۵] پشتیبان کاربران سایت: [۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: ۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ✅
15 سال
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 10
شایستگی های پایه اخلاقی، با کدام مفهوم در بین سایر مفاهیم، متمایز می شود؟

تدبر در مفاهیم اخلاقی
تعهد به ارزش های اخلاقی✅
شناخت صفات اخلاقی
ایمان به ارزش های اخلاقی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 6
در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

وضع مورد انتظار
مسئول اجرا✅
زمان اجرا
اقدامات اجرایی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: کدام گزینه جزو وَجه جمعی هویت نیست؟

هویت ملی
هویت محلی✅✅
هویت دینی
هویت انسانی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت ، به عهده کدام یک از مراجع زیر است ؟

رئیس اداره
ارزیابی عملکرد
حراست
هیأت های بدوی ✅✅
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 8
تذکر و اخطار شفاهی و خصوصی به کارکنان مدرسه، درصورت‌ مشاهده و بروز تخلف از سوی آنان و ارائه گزارش و اطلاع‌ به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل برای اقدام‌ لازم‌، جزو وظایف مدیریتی کدام گزینه است

نظارت و ارزشیابی
اجرا و پشتیبانی ✅✅
برنامه ریزی
ساماندهی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: جهت گیری «انتخاب راهبرد های یاددهی ـ یادگیری»، باید بر چه اصلی حاکم باشد؟

زمینه های لازم برای توسعه و گسترش محیط یادگیری را فراهم نماید .

زمینه تعامل مؤثر دانش آموز با معلم و همسالان و محیط یادگیری را فراهم نماید .✅

زمینه تعامل و بهره مندی متربی از مربی را همراه با افزایش بصیرت فراهم نماید .

زمینه مشارکت دانش آموزان در تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی را فراهم نماید .
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: جلسات شورای عالی مدرسه با حضور ................ رسمیت پیدا می کند و مصوبات شورا پس از ثبت در دفتر مخصوص ........... و امضای اعضای حاضر با اکثریت آراء قابل اجراست.

یک سوم اعضاء – جلسات شورای مالی
کلیه اعضاء - جلسات شورای مالی ✅
یک دوم اعضاء – انجمن اولیا و مربیان
کلیه اعضاء – ثبت گزارشات
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 4
کدام مورد از وظایف «شورای سیاستگذاری الگوی تعالی مدیریت مدرسه» است؟

تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلان به منظور تطبیق الگوی تعالی مدیریت مدرسه با بوم مدارس ✅✅
پیش بینی، تأمین، تخصیص و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز اجرای الگوی تعالی
همکاری در استقرار، پشتیبانی، اجرا و مراحل خود ارزیابی عملکرد مدارس
ارزیابی کیفیت همکاری معاونت ها در راهبری برنامه های خود و فرآیند خودارزیابی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: کدام گزینه درخصوص«حداقل سن ثبت نام در ارزشیابی پایه ششم ابتدایی» به درستی ذکر شده است؟

حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .
حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .✅
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: ۱۹-«ترکیب اعضای شورای مدرسه» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است

) مدیر مدرسه، معاونان مدرسه، نماینده شورای معلمان، رئیس‌ انجمن‌ اولیا و مربیان، خیّر یا نماینده خیّر(در مدارس خیّر ساز)
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: معروفترین نظریهها در زمینه نقشهای مدیران، مربوط به کدام نظریه پرداز است؟

آیزنر
مینتزبرگ✅
افلاطون
روسو
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: کدام گزینه از «اهداف جزئی الگوی تعالی مدیریت مدرسه» ، به شمار می رود؟

اثر بخش نمودن فعالیتها و اقدامات مدیریتی مدارس✅✅✅
بهبود مدیریت و راهبری مدارس بر مدار چرخش های تحولی
تحقق اهداف برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین
تقویت نقش خود ارزیابی مدیران در بهبود فرآیندها

[۷/۶،‏ ۰۹:۰۳] زینب: مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل مالی مدرسه بر عهده ................ و نظارت بر آن بر عهده ....................... می باشد.

رئیس انجمن اولیاء و مربیان – اداره کل آموزش و پرورش مناطق
انجمن اولیاء و مربیان – اداره کل آموزش و پرورش استان
مدیر مدرسه - اداره کل آموزش و پرورش استان
مدیر مدرسه - ادارات آموزش و پرورش مناطق ، شهرستان و نواحی♐♐
[۷/۶،‏ ۰۹:۰۳] زینب: کدام گزینه از «ویژگی‎های مدرسه در افق چشم‌انداز» است؟

توسعه مشارکت جویی و مشارکت پذیری عوامل سهیم و مؤثر در بهره وری مدرسه
نقش‌آفرینی در بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان بر اساس نظام جمهوری اسلامی
نقطۀ اتکای دولت و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله✅
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درحوزه‌های عملیاتی درچارچوب سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش
[۷/۶،‏ ۰۹:۰۴] زینب: «حداکثر سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی»، در مناطق شهری و در مناطق روستایی و عشایری ، در کدام گزینه ذکر شده است؟

در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام♐♐
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
[۷/۶،‏ ۰۹:۰۴] زینب: کدام گزینه درخصوص«حداقل سن ثبت نام در ارزشیابی پایه ششم ابتدایی» به درستی ذکر شده است؟

حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .
حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .✅
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .

mehdi:
25-کدامیک از حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری، «فرابرنامه درسی» است؟

حوزه علوم تجربی
حوزه فرهنگ و هنر✅✅
حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
حوزه حکمت و معارف اسلامی
سوال 14
رویکرد «آموزش زبان های خارجی»، در جهت گیری های کلی ساماندهی محتوا و آموزش، چگونه باید باشد؟

بستری برای تقویت فرهنگ و ارزش های ملی
متناسب با سطح یادگیری دانش آموزان✅
بستری برای تقویت آموزش زبان انگلیسی
شکستن انحصار آموزش زبان انگلیسی
کدام گزینه مربوط به مجازات اداری ، موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، نیست ؟

تغییر سمت از اداری به آموزشی یا بالعکس✅
سوال 24
کدام گزینه از ویژگی‌های تربیت از منظر مبانی نظری سندتحول می‌باشد؟

معلم محوری
کودک محوری
مدرسه‌ محوری✅
کتاب محوری
22
کدام گزینه جزو جهت­گیری­های کلی در برنامه تدبیراست؟

توسعه مشارکت
بستر تحقق تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مطلوب ، کدام است؟

خانواده صالح
برنامه درسی شش‌ساحتی
مدرسه صالح✅✅
نظام تربیت معلم کارآمد
22
کدام گزینه جزو جهت­گیری­های کلی در برنامه تدبیراست؟

اطلاعات
بازخورد
فعالیت­های اجرائی
توسعه مشارکت✅✅
رگزاری جلسات توجیهی، آموزشی برای كاركنان مدرسه، به منظور معرفی الگو و چگونگی اجرای آن در مدرسه، از اقدامات کدام گزینه است؟
شورای مدرسه✅
کدام اصل از «اصول ناظر بر برنامه درسی و تربیتی»، بر سایر اصول، حاکم است؟

دین محوری ✅✅
جامعیت
تقویت هویت ملی
اعتبار نقش یادگیرنده
سوال 44
کدام گزینه تخلف اداری محسوب نمی شود ؟

ترک نفقه✅✅
ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
اخاذی
حضور معلم در دفتر مدرسه و امتناع از حضور در کلاس درس مربوطه
هدف كلی و اصلی برنامه تدبیر چیست؟

ارتقاء سطح عملكرد و كیفیت مدرسه بر اساس بهبود فرآیندهای مدیریت ✅✅

ارتقاء سطح برنامه نویسی مدیران
ارتقاء سطح مدیریت و رهبری در مدرسه
ارتقاء سطح مشاركت اولیا، همكاران و دانش آموزان در انجام فعالیت ها و برنامه ها
کلیه دریافت ها و واریزهای مدرسه از طریق .............. صورت می پذیرد و با رعایت مقررات تحت نظر ............... هزینه می شود.

حساب یکپارچه مدارس – شورای مالی مدرسه☑️
شاخص­هایی كه امكان سنجش و اندازه­گیری میزان كارآیی و اثربخشی اقدامات در بخش توانمندسازها را فراهم می­کند، چه نام دارد؟

سنجش کارایی و اثربخشی اقدام✅
کدام گزینه ، یکی از «اهداف آیین نامه اجرایی مدارس» به شمار می رود؟

بهبود ارتباطات برون مدرسه ای به منظور ایجاد اتکای مالی
شفاف‌سازی و پاسخ‌گو ساختن مدارس در قبال مدیران ستادی
تمرکزگرایی و افزایش وابستگی مدارس به ادارات
ارتقای جایگاه مدرسه به‌عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت✅✅✅
شاخص­هایی كه امكان سنجش و اندازه­گیری میزان كارآیی و اثربخشی اقدامات در بخش توانمندسازها را فراهم می­کند، چه نام دارد؟

منطق استخراج اقدامات
سازوکار و سنجش کارآیی
نظارت و ارزشیابی و مقدار ایده آل
سنجش کارایی و اثربخشی اقدام✅✅
30
دربارة مفهوم «حیات طیبه» كدام عبارت صحیح است؟

ناظر به بعد فردی و اجتماعی است و هردو بُعد اصالت دارند.?✅
سوال 56
در صورت تشخیص ضرورت ، تصدی پست سازمانی مدیریتی و حساس به صورت سرپرستی علاوه بر پست سازمانی اصلی ، حداکثر به چه مدت مجاز است ؟

شش ماه
یک سال
سه ماه
چهار ماه✅✅
سوال 52
رسیدگی به مواردی که در قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع و یا تکلیف شده ، تعیین مجازات آنها به عهده کدام مرجع است ؟

مرجع صالح قضایی
سازمان بازرسی کل کشور
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری✅
واحد ارزیابی عملکرد
تأمین و توسعه محیط یادگیری از مدرسه به سایر محیط ها، با چه هدفی از سوی مدیر، انجام می شود

تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان
شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان???
خلق موقعیت های آموزشی و تربیتی
دستیابی به سازمان یادگیرنده و پویا
سوال 54
سوال 55
وظیفه مدیر مدرسه در خصوص اموال اسقاطی و مازاد مدرسه چیست ؟

نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه با دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه، اقدام نماید.
حداقل یکبار در سال فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید.??
فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را در زمان تغییر پست مدیریت به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید
نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه اقدام نماید.
کلیه دریافت ها و واریزهای مدرسه از طریق .............. صورت می پذیرد و با رعایت مقررات تحت نظر ............... هزینه می شود.

بانک ملی – مدیر مدرسه
شورای مالی مدرسه – مدیر مدرسه
شورای مالی مدرسه – ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی
حساب یکپارچه مدارس – شورای مالی مدرسه
سوال 32
کدام گزینه صحیح است ؟

نگهداری وجوه به صورت نقدی ممنوع است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) اکیداَ ممنوع است.????
کلیه دریافت ها و واریزهای مدرسه از طریق .............. صورت می پذیرد و با رعایت مقررات تحت نظر ............... هزینه می شود.

حساب یکپارچه مدارس – شورای مالی مدرسه???
کدام گزینه صحیح است ؟
است.

نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) اکیداَ ممنوع است.✅✅
سوال 58
مدیران مدارس موظف اند «اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌» را در چه بازه زمانی تشکیل دهند؟

بعد از بازگشایی مدارس، حداکثر تا نیمه اول شهریور
قبل از بازگشایی مدارس، حداکثر تا 20 روز پس از آن
بعد از بازگشایی مدارس، حداکثر تا پایان مهرماه
حتی الامکان قبل‌ از بازگشایی مدارس، حداكثر تا 10 روز پس‌ از آن ✅✅
کدام گزینه صحیح است ؟

نگهداری وجوه به صورت نقدی ممنوع است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) اکیداَ ممنوع است.✅✅
کدام مورد جزو مهارت­های لازم برای مدیران است؟

سازماندهی✅
تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟

نیاز به تسویه نیست و به سال بعد منتقل می شود
قبل از پایان سال تحصیلی✅
در پایان سال مالی
در پایان سال تحصیلی
در مدیریت مدرسه،كدام عامل به عنوان ورودی، فرآیند و خروجی نظام مدرسه از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است؟

عامل انسانی✅
42
کدام یک از ویژگی‌های مدرسه صالح نیست؟

توجه متوازن به جوانب مختلف حیات انسانی
استقرار فرایندهای سنجش و ارزشیابی در مدرسه ✅
همکاری و تعاون در دو بعد درونی و بیرونی
حاکمیت عدالت و احسان
کدام گزینه از «اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» به شمار می آید؟

جمع آوری شواهد کافی برای دستیابی به شایستگی ✅
کدام گزینه معرف فعالیت­ها و اقداماتی است که مدرسه قصد دارد با انجام آن، به نتایج معینی دست ­یابد؟

منطق استخراج
نماگرها
نکته راهنما
توانمندسازها✅✅
کدام فرآیند ، محور اصلی فعالیت های مدرسه است كه میزان تحقق آن، تعیین كننده ارزش و اهمیت دستیابی به سایر محور هاست؟

فرایند برنامه محوری
فرایند ارزیابی و نظارت
فرایند آموزش و یادگیری✅
فرایند مشاركت
سوال 38
مفهوم«یادگیری» در برنامه درسی ملی، در کدام گزینه آمده است؟

تعامل خلاق و هدفمند با محیط یادگیری است✅
به درک موقعیت از سوی یادگیرنده اطلاق می شود
پردازش اطلاعات در ذهن یادگیرنده است
آنچه موجب تغییر رفتار یادگیرنده می شود
مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل مالی مدرسه بر عهده ................ و نظارت بر آن بر عهده ....................... می باشد.

مدیر مدرسه - ادارات آموزش و پرورش مناطق ، شهرستان و نواحی✅
۶۹-هرگونه به کارگیری نیروی آزاد ................بوده و مسئولیت آن متوجه .................... خواهد بود.

ممنوع – مدیر مدرسه ✅✅✅✅

سوال 6
در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

وضع مورد انتظار
مسئول اجرا✅
زمان اجرا
اقدامات اجرایی
۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ✅
15 سال

مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره*

تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟

قبل از پایان سال تحصیلی✅

سوال 5

ساعات کار هفتگی دوره اول و دوم آموزش ابتدایی و دوره اول و دوم آموزش متوسطه، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  

25 ساعت، 25 ساعت، 30 ساعت، 35 ساعت✅

سوال 7

نقض عمدی قوانین و مقررات چه نام دارد ؟

تقصیر ✅

کدام گزینه مربوط به مجازات اداری ، موضوع ماده 9  قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ، نیست ؟

تغییر سمت از اداری به آموزشی یا بالعکس✅

سوال 6
در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

وضع مورد انتظار
مسئول اجرا✅
زمان اجرا
اقدامات اجرایی
۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ✅
15 سال
کدام گزینه جزو وَجه جمعی هویت نیست؟

هویت ملی
هویت محلی✅✅
هویت دینی
هویت انسانی
سوال 10
شایستگی های پایه اخلاقی، با کدام مفهوم در بین سایر مفاهیم، متمایز می شود؟

تدبر در مفاهیم اخلاقی
تعهد به ارزش های اخلاقی✅
شناخت صفات اخلاقی
ایمان به ارزش های اخلاقی
سوال 8
تذکر و اخطار شفاهی و خصوصی به کارکنان مدرسه، درصورت‌ مشاهده و بروز تخلف از سوی آنان و ارائه گزارش و اطلاع‌ به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل برای اقدام‌ لازم‌، جزو وظایف مدیریتی کدام گزینه است

نظارت و ارزشیابی
اجرا و پشتیبانی ✅✅
برنامه ریزی
ساماندهی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت ، به عهده کدام یک از مراجع زیر است ؟

رئیس اداره
ارزیابی عملکرد
حراست
هیأت های بدوی ✅✅

سوال 14
رویکرد «آموزش زبان های خارجی»، در جهت گیری های کلی ساماندهی محتوا و آموزش، چگونه باید باشد؟

بستری برای تقویت فرهنگ و ارزش های ملی
متناسب با سطح✅✅ یادگیری دانش آموزان
بستری برای تقویت آموزش زبان انگلیسی
شکستن انحصار آموزش زبان انگلیسی
كدام گزینه جزو چارچوب تدوین برنامه ی عملیاتی مدرسه نیست؟

تعیین وضع موجود
میزان اعتبار✅
تعیین اهداف
تعیین چشم انداز

مهلت اعتراض نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم
سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم ✅
سه ماه از تاریخ صدور حکم
شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم

[۷/۶،‏ ۰۸:۴۹] زینب: کارمندی که در محل خدمت حضور دارد اما وظایف خود را انجام نمی دهد مرتکب کدام تخلف اداری شده است ؟

ترک خدمت در اوقات مقرر اداری
تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
غیبت غیر موجه
کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۴۹] زینب: وظیفه مدیر مدرسه در خصوص اموال اسقاطی و مازاد مدرسه چیست ؟

نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه با دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه، اقدام نماید.
حداقل یکبار در سال فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید.
نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه اقدام نماید.✅✅
فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را در زمان تغییر پست مدیریت به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: وظیفه مدیر مدرسه در خصوص اموال اسقاطی و مازاد مدرسه چیست ؟

نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه با دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه، اقدام نماید.✅
حداقل یکبار در سال فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید.
نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه اقدام نماید.
فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را در زمان تغییر پست مدیریت به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: «حداکثر سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی»، در مناطق شهری و در مناطق روستایی و عشایری ، در کدام گزینه ذکر شده است؟

در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام✅
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: ۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ???
15 سال
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: سوال 5

ساعات کار هفتگی دوره اول و دوم آموزش ابتدایی و دوره اول و دوم آموزش متوسطه، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  

25 ساعت، 25 ساعت، 30 ساعت، 35 ساعت???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟

قبل از پایان سال تحصیلی<<<????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: 26 - خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه مستوجب چه حکمی می باشد؟
ب - انفصال از خدمات دولت✅✅✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

زمان اجرا

مسئول اجرا✅✅

وضع مورد انتظار 

اقدامات اجرایی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۲] زینب: سوال 1

به استناد ماده 98  قانون مدیریت خدمات کشوری ، خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت بیگانه  ، به شرط تأیید وزارت امور خارجه ،  موجب ................ خواهد شد

انفصال خدمت دولت ????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۲] زینب: کدامیک از حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری، «فرابرنامه درسی» است؟

حوزه حکمت و معارف اسلامی
حوزه فرهنگ و هنر✅
حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
حوزه علوم تجربی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۲] زینب: در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

 

زمان اجرا

مسئول اجرا✅✅✅✅

وضع مورد انتظار

اقدامات اجرایی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: سوال 7

نقض عمدی قوانین و مقررات چه نام دارد ؟

تقصیر ????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: «حداکثر سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی»، در مناطق شهری و در مناطق روستایی و عشایری ، در کدام گزینه ذکر شده است؟

در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام✅✅
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: کدام گزینه مربوط به مجازات اداری ، موضوع ماده 9  قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ، نیست ؟

تغییر سمت از اداری به آموزشی یا بالعک???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: خدمات دریافتی توسط مدیر مدرسه در چه زمانی تسویه می شود??
پایان سال مالی????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: خدمات دریافتی توسط مدیر مدرسه در چه زمانی تسویه می شود??
پایان سال مالی????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: بر اساس ماده 129 آیین نامه اجرایی مدارس، «اعضای شورای مالی مدرسه» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است

مدیر مدرسه به عنوان رییس شورا، رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده شورای معلمان✅✅✅
مدیر یا معاون مدرسه به عنوان رییس شورا، رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده شورای معلمان
مدیر یا معاون مدرسه به عنوان رییس شورا، نماینده شورای معلمان، نماینده شورای آموزش و پرورش
مدیر مدرسه به عنوان رییس شورا، معاونین آموزش و پرورشی، نماینده شورای معلمان
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: سوال 4
کدام مورد از وظایف «شورای سیاست­گذاری الگوی تعالی مدیریت مدرسه» است؟

تصمیم ­گیری و اتخاذ سیاست های کلان به منظور تطبیق الگوی تعالی مدیریت مدرسه با بوم مدارس ✅✅
پیش بینی، تأمین، تخصیص و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز اجرای الگوی تعالی
همکاری در استقرار، پشتیبانی، اجرا و مراحل خود ارزیابی عملکرد مدارس
ارزیابی کیفیت همکاری معاونت­ ها در راهبری برنامه ­های خود و فرآیند خودارزیابی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: جلسات شورای عالی مدرسه با حضور ................ رسمیت پیدا می کند و مصوبات شورا پس از ثبت در دفتر مخصوص ........... و امضای اعضای حاضر با اکثریت آراء قابل اجراست.

یک سوم اعضاء – جلسات شورای مالی
کلیه اعضاء - جلسات شورای مالی ✅
یک دوم اعضاء – انجمن اولیا و مربیان
کلیه اعضاء – ثبت گزارشات
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: سوال 5

ساعات کار هفتگی دوره اول و دوم آموزش ابتدایی و دوره اول و دوم آموزش متوسطه، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  

25 ساعت، 25 ساعت، 30 ساعت، 35 ساعت???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: الگوی جدید تعالی مدیریت مدرسه، با استفاده از کدام گزینه، طراحی و تدوین شده است؟

نظرمدیران مدارس
نظرخبرگان
بر اساس اهداف سند✅✅
بر اساس منطق رادار
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کارمندی که در محل خدمت حضور دارد اما وظایف خود را انجام نمی دهد مرتکب کدام تخلف اداری شده  است ؟

 

تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کدام گزینه جزو وَجه جمعی هویت نیست؟

هویت انسانی
هویت ملی
هویت دینی
هویت محلی✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: دربارة مفهوم «حیات طیبه» كدام عبارت صحیح است؟

 

ناظر به بعد فردی و اجتماعی است و هردو بُعد اصالت دارند.✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: تذکر و اخطار شفاهی و خصوصی به کارکنان مدرسه، درصورت‌ مشاهده و بروز تخلف از سوی آنان و ارائه گزارش و اطلاع‌ به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل برای اقدام‌ لازم‌، جزو وظایف مدیریتی کدام گزینه است

ساماندهی
نظارت و ارزشیابی
برنامه ریزی
اجرا و پشتیبانی ✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: مدیران مدارس موظف اند «اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌» را در چه بازه زمانی تشکیل دهند؟ 

حتی الامکان قبل‌ از بازگشایی مدارس، حداكثر تا 10 روز پس‌ از آن✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کدام گزینه از «اهداف جزئی الگوی تعالی مدیریت مدرسه»  ، به شمار می رود؟

اثر بخش نمودن فعالیت­ها و اقدامات مدیریتی مدارس????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کدام گزینه جزو جهت­گیری­های کلی در برنامه تدبیراست؟

بازخورد
فعالیت­های اجرائی
اطلاعات
توسعه مشارکت✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۷] زینب: تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: ۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ✅
15 سال
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 10
شایستگی های پایه اخلاقی، با کدام مفهوم در بین سایر مفاهیم، متمایز می شود؟

تدبر در مفاهیم اخلاقی
تعهد به ارزش های اخلاقی✅
شناخت صفات اخلاقی
ایمان به ارزش های اخلاقی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 6
در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

وضع مورد انتظار
مسئول اجرا✅
زمان اجرا
اقدامات اجرایی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: کدام گزینه جزو وَجه جمعی هویت نیست؟

هویت ملی
هویت محلی✅✅
هویت دینی
هویت انسانی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت ، به عهده کدام یک از مراجع زیر است ؟

رئیس اداره
ارزیابی عملکرد
حراست
هیأت های بدوی ✅✅
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 8
تذکر و اخطار شفاهی و خصوصی به کارکنان مدرسه، درصورت‌ مشاهده و بروز تخلف از سوی آنان و ارائه گزارش و اطلاع‌ به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل برای اقدام‌ لازم‌، جزو وظایف مدیریتی کدام گزینه است

نظارت و ارزشیابی
اجرا و پشتیبانی ✅✅
برنامه ریزی
ساماندهی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: جهت گیری «انتخاب راهبرد های یاددهی ـ یادگیری»، باید بر چه اصلی حاکم باشد؟

زمینه های لازم برای توسعه و گسترش محیط یادگیری را فراهم نماید .

زمینه تعامل مؤثر دانش آموز با معلم و همسالان و محیط یادگیری را فراهم نماید .✅

زمینه تعامل و بهره مندی متربی از مربی را همراه با افزایش بصیرت فراهم نماید .

زمینه مشارکت دانش آموزان در تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی را فراهم نماید .
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۲] ‏ +98 938 381 1434 ‏: جلسات شورای عالی مدرسه با حضور ................ رسمیت پیدا می کند و مصوبات شورا پس از ثبت در دفتر مخصوص ........... و امضای اعضای حاضر با اکثریت آراء قابل اجراست.

یک سوم اعضاء – جلسات شورای مالی
کلیه اعضاء - جلسات شورای مالی ✅
یک دوم اعضاء – انجمن اولیا و مربیان
کلیه اعضاء – ثبت گزارشات
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: سوال 4
کدام مورد از وظایف «شورای سیاستگذاری الگوی تعالی مدیریت مدرسه» است؟

تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلان به منظور تطبیق الگوی تعالی مدیریت مدرسه با بوم مدارس ✅✅
پیش بینی، تأمین، تخصیص و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز اجرای الگوی تعالی
همکاری در استقرار، پشتیبانی، اجرا و مراحل خود ارزیابی عملکرد مدارس
ارزیابی کیفیت همکاری معاونت ها در راهبری برنامه های خود و فرآیند خودارزیابی
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: کدام گزینه درخصوص«حداقل سن ثبت نام در ارزشیابی پایه ششم ابتدایی» به درستی ذکر شده است؟

حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .
حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .✅
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: ۱۹-«ترکیب اعضای شورای مدرسه» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است

) مدیر مدرسه، معاونان مدرسه، نماینده شورای معلمان، رئیس‌ انجمن‌ اولیا و مربیان، خیّر یا نماینده خیّر(در مدارس خیّر ساز)
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: معروفترین نظریهها در زمینه نقشهای مدیران، مربوط به کدام نظریه پرداز است؟

آیزنر
مینتزبرگ✅
افلاطون
روسو
[۷/۶،‏ ۱۰:۲۵] ‏ +98 938 381 1434 ‏: کدام گزینه از «اهداف جزئی الگوی تعالی مدیریت مدرسه» ، به شمار می رود؟

اثر بخش نمودن فعالیتها و اقدامات مدیریتی مدارس✅✅✅
بهبود مدیریت و راهبری مدارس بر مدار چرخش های تحولی
تحقق اهداف برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین
تقویت نقش خود ارزیابی مدیران در بهبود فرآیندها

[۷/۶،‏ ۰۹:۰۳] زینب: مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل مالی مدرسه بر عهده ................ و نظارت بر آن بر عهده ....................... می باشد.

رئیس انجمن اولیاء و مربیان – اداره کل آموزش و پرورش مناطق
انجمن اولیاء و مربیان – اداره کل آموزش و پرورش استان
مدیر مدرسه - اداره کل آموزش و پرورش استان
مدیر مدرسه - ادارات آموزش و پرورش مناطق ، شهرستان و نواحی♐♐
[۷/۶،‏ ۰۹:۰۳] زینب: کدام گزینه از «ویژگی‎های مدرسه در افق چشم‌انداز» است؟

توسعه مشارکت جویی و مشارکت پذیری عوامل سهیم و مؤثر در بهره وری مدرسه
نقش‌آفرینی در بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان بر اساس نظام جمهوری اسلامی
نقطۀ اتکای دولت و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله✅
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درحوزه‌های عملیاتی درچارچوب سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش
[۷/۶،‏ ۰۹:۰۴] زینب: «حداکثر سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی»، در مناطق شهری و در مناطق روستایی و عشایری ، در کدام گزینه ذکر شده است؟

در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام♐♐
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
[۷/۶،‏ ۰۹:۰۴] زینب: کدام گزینه درخصوص«حداقل سن ثبت نام در ارزشیابی پایه ششم ابتدایی» به درستی ذکر شده است؟

حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .
حداقل‌ ‌14سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، نیازی‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل‌ نخواهد بود .✅
حداقل‌ ‌15سال‌ تمام‌ است‌ و برای‌ شركت‌ در ارزشیابی ‌مذكور، ارائه‌ مدارك‌ قبولی‌ سنوات‌ قبل، ضروری است .

mehdi:
25-کدامیک از حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری، «فرابرنامه درسی» است؟

حوزه علوم تجربی
حوزه فرهنگ و هنر✅✅
حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
حوزه حکمت و معارف اسلامی
سوال 14
رویکرد «آموزش زبان های خارجی»، در جهت گیری های کلی ساماندهی محتوا و آموزش، چگونه باید باشد؟

بستری برای تقویت فرهنگ و ارزش های ملی
متناسب با سطح یادگیری دانش آموزان✅
بستری برای تقویت آموزش زبان انگلیسی
شکستن انحصار آموزش زبان انگلیسی
کدام گزینه مربوط به مجازات اداری ، موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، نیست ؟

تغییر سمت از اداری به آموزشی یا بالعکس✅
سوال 24
کدام گزینه از ویژگی‌های تربیت از منظر مبانی نظری سندتحول می‌باشد؟

معلم محوری
کودک محوری
مدرسه‌ محوری✅
کتاب محوری
22
کدام گزینه جزو جهت­گیری­های کلی در برنامه تدبیراست؟

توسعه مشارکت
بستر تحقق تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مطلوب ، کدام است؟

خانواده صالح
برنامه درسی شش‌ساحتی
مدرسه صالح✅✅
نظام تربیت معلم کارآمد
22
کدام گزینه جزو جهت­گیری­های کلی در برنامه تدبیراست؟

اطلاعات
بازخورد
فعالیت­های اجرائی
توسعه مشارکت✅✅
رگزاری جلسات توجیهی، آموزشی برای كاركنان مدرسه، به منظور معرفی الگو و چگونگی اجرای آن در مدرسه، از اقدامات کدام گزینه است؟
شورای مدرسه✅
کدام اصل از «اصول ناظر بر برنامه درسی و تربیتی»، بر سایر اصول، حاکم است؟

دین محوری ✅✅
جامعیت
تقویت هویت ملی
اعتبار نقش یادگیرنده
سوال 44
کدام گزینه تخلف اداری محسوب نمی شود ؟

ترک نفقه✅✅
ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
اخاذی
حضور معلم در دفتر مدرسه و امتناع از حضور در کلاس درس مربوطه
هدف كلی و اصلی برنامه تدبیر چیست؟

ارتقاء سطح عملكرد و كیفیت مدرسه بر اساس بهبود فرآیندهای مدیریت ✅✅

ارتقاء سطح برنامه نویسی مدیران
ارتقاء سطح مدیریت و رهبری در مدرسه
ارتقاء سطح مشاركت اولیا، همكاران و دانش آموزان در انجام فعالیت ها و برنامه ها
کلیه دریافت ها و واریزهای مدرسه از طریق .............. صورت می پذیرد و با رعایت مقررات تحت نظر ............... هزینه می شود.

حساب یکپارچه مدارس – شورای مالی مدرسه☑️
شاخص­هایی كه امكان سنجش و اندازه­گیری میزان كارآیی و اثربخشی اقدامات در بخش توانمندسازها را فراهم می­کند، چه نام دارد؟

سنجش کارایی و اثربخشی اقدام✅
کدام گزینه ، یکی از «اهداف آیین نامه اجرایی مدارس» به شمار می رود؟

بهبود ارتباطات برون مدرسه ای به منظور ایجاد اتکای مالی
شفاف‌سازی و پاسخ‌گو ساختن مدارس در قبال مدیران ستادی
تمرکزگرایی و افزایش وابستگی مدارس به ادارات
ارتقای جایگاه مدرسه به‌عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت✅✅✅
شاخص­هایی كه امكان سنجش و اندازه­گیری میزان كارآیی و اثربخشی اقدامات در بخش توانمندسازها را فراهم می­کند، چه نام دارد؟

منطق استخراج اقدامات
سازوکار و سنجش کارآیی
نظارت و ارزشیابی و مقدار ایده آل
سنجش کارایی و اثربخشی اقدام✅✅
30
دربارة مفهوم «حیات طیبه» كدام عبارت صحیح است؟

ناظر به بعد فردی و اجتماعی است و هردو بُعد اصالت دارند.?✅
سوال 56
در صورت تشخیص ضرورت ، تصدی پست سازمانی مدیریتی و حساس به صورت سرپرستی علاوه بر پست سازمانی اصلی ، حداکثر به چه مدت مجاز است ؟

شش ماه
یک سال
سه ماه
چهار ماه✅✅
سوال 52
رسیدگی به مواردی که در قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع و یا تکلیف شده ، تعیین مجازات آنها به عهده کدام مرجع است ؟

مرجع صالح قضایی
سازمان بازرسی کل کشور
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری✅
واحد ارزیابی عملکرد
تأمین و توسعه محیط یادگیری از مدرسه به سایر محیط ها، با چه هدفی از سوی مدیر، انجام می شود

تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان
شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان???
خلق موقعیت های آموزشی و تربیتی
دستیابی به سازمان یادگیرنده و پویا
سوال 54
سوال 55
وظیفه مدیر مدرسه در خصوص اموال اسقاطی و مازاد مدرسه چیست ؟

نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه با دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه، اقدام نماید.
حداقل یکبار در سال فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید.??
فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را در زمان تغییر پست مدیریت به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید
نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه اقدام نماید.
کلیه دریافت ها و واریزهای مدرسه از طریق .............. صورت می پذیرد و با رعایت مقررات تحت نظر ............... هزینه می شود.

بانک ملی – مدیر مدرسه
شورای مالی مدرسه – مدیر مدرسه
شورای مالی مدرسه – ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی
حساب یکپارچه مدارس – شورای مالی مدرسه
سوال 32
کدام گزینه صحیح است ؟

نگهداری وجوه به صورت نقدی ممنوع است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) اکیداَ ممنوع است.????
کلیه دریافت ها و واریزهای مدرسه از طریق .............. صورت می پذیرد و با رعایت مقررات تحت نظر ............... هزینه می شود.

حساب یکپارچه مدارس – شورای مالی مدرسه???
کدام گزینه صحیح است ؟
است.

نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) اکیداَ ممنوع است.✅✅
سوال 58
مدیران مدارس موظف اند «اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌» را در چه بازه زمانی تشکیل دهند؟

بعد از بازگشایی مدارس، حداکثر تا نیمه اول شهریور
قبل از بازگشایی مدارس، حداکثر تا 20 روز پس از آن
بعد از بازگشایی مدارس، حداکثر تا پایان مهرماه
حتی الامکان قبل‌ از بازگشایی مدارس، حداكثر تا 10 روز پس‌ از آن ✅✅
کدام گزینه صحیح است ؟

نگهداری وجوه به صورت نقدی ممنوع است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) مجاز است.
نگهداری وجوه به صورت نقدی به استثنای تنخواه گردان ( موضوع ماده (7) دستورالعمل مالی مدارس ) اکیداَ ممنوع است.✅✅
کدام مورد جزو مهارت­های لازم برای مدیران است؟

سازماندهی✅
تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟

نیاز به تسویه نیست و به سال بعد منتقل می شود
قبل از پایان سال تحصیلی✅
در پایان سال مالی
در پایان سال تحصیلی
در مدیریت مدرسه،كدام عامل به عنوان ورودی، فرآیند و خروجی نظام مدرسه از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است؟

عامل انسانی✅
42
کدام یک از ویژگی‌های مدرسه صالح نیست؟

توجه متوازن به جوانب مختلف حیات انسانی
استقرار فرایندهای سنجش و ارزشیابی در مدرسه ✅
همکاری و تعاون در دو بعد درونی و بیرونی
حاکمیت عدالت و احسان
کدام گزینه از «اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» به شمار می آید؟

جمع آوری شواهد کافی برای دستیابی به شایستگی ✅
کدام گزینه معرف فعالیت­ها و اقداماتی است که مدرسه قصد دارد با انجام آن، به نتایج معینی دست ­یابد؟

منطق استخراج
نماگرها
نکته راهنما
توانمندسازها✅✅
کدام فرآیند ، محور اصلی فعالیت های مدرسه است كه میزان تحقق آن، تعیین كننده ارزش و اهمیت دستیابی به سایر محور هاست؟

فرایند برنامه محوری
فرایند ارزیابی و نظارت
فرایند آموزش و یادگیری✅
فرایند مشاركت
سوال 38
مفهوم«یادگیری» در برنامه درسی ملی، در کدام گزینه آمده است؟

تعامل خلاق و هدفمند با محیط یادگیری است✅
به درک موقعیت از سوی یادگیرنده اطلاق می شود
پردازش اطلاعات در ذهن یادگیرنده است
آنچه موجب تغییر رفتار یادگیرنده می شود
مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل مالی مدرسه بر عهده ................ و نظارت بر آن بر عهده ....................... می باشد.

مدیر مدرسه - ادارات آموزش و پرورش مناطق ، شهرستان و نواحی✅
۶۹-هرگونه به کارگیری نیروی آزاد ................بوده و مسئولیت آن متوجه .................... خواهد بود.

ممنوع – مدیر مدرسه ✅✅✅✅

سوال 6
در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

وضع مورد انتظار
مسئول اجرا✅
زمان اجرا
اقدامات اجرایی
۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ✅
15 سال

مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره*

تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟

قبل از پایان سال تحصیلی✅

سوال 5

ساعات کار هفتگی دوره اول و دوم آموزش ابتدایی و دوره اول و دوم آموزش متوسطه، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  

25 ساعت، 25 ساعت، 30 ساعت، 35 ساعت✅

سوال 7

نقض عمدی قوانین و مقررات چه نام دارد ؟

تقصیر ✅

کدام گزینه مربوط به مجازات اداری ، موضوع ماده 9  قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ، نیست ؟

تغییر سمت از اداری به آموزشی یا بالعکس✅

سوال 6
در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

وضع مورد انتظار
مسئول اجرا✅
زمان اجرا
اقدامات اجرایی
۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ✅
15 سال
کدام گزینه جزو وَجه جمعی هویت نیست؟

هویت ملی
هویت محلی✅✅
هویت دینی
هویت انسانی
سوال 10
شایستگی های پایه اخلاقی، با کدام مفهوم در بین سایر مفاهیم، متمایز می شود؟

تدبر در مفاهیم اخلاقی
تعهد به ارزش های اخلاقی✅
شناخت صفات اخلاقی
ایمان به ارزش های اخلاقی
سوال 8
تذکر و اخطار شفاهی و خصوصی به کارکنان مدرسه، درصورت‌ مشاهده و بروز تخلف از سوی آنان و ارائه گزارش و اطلاع‌ به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل برای اقدام‌ لازم‌، جزو وظایف مدیریتی کدام گزینه است

نظارت و ارزشیابی
اجرا و پشتیبانی ✅✅
برنامه ریزی
ساماندهی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت ، به عهده کدام یک از مراجع زیر است ؟

رئیس اداره
ارزیابی عملکرد
حراست
هیأت های بدوی ✅✅

سوال 14
رویکرد «آموزش زبان های خارجی»، در جهت گیری های کلی ساماندهی محتوا و آموزش، چگونه باید باشد؟

بستری برای تقویت فرهنگ و ارزش های ملی
متناسب با سطح✅✅ یادگیری دانش آموزان
بستری برای تقویت آموزش زبان انگلیسی
شکستن انحصار آموزش زبان انگلیسی
كدام گزینه جزو چارچوب تدوین برنامه ی عملیاتی مدرسه نیست؟

تعیین وضع موجود
میزان اعتبار✅
تعیین اهداف
تعیین چشم انداز

مهلت اعتراض نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم
سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم ✅
سه ماه از تاریخ صدور حکم
شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم

[۷/۶،‏ ۰۸:۴۹] زینب: کارمندی که در محل خدمت حضور دارد اما وظایف خود را انجام نمی دهد مرتکب کدام تخلف اداری شده است ؟

ترک خدمت در اوقات مقرر اداری
تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
غیبت غیر موجه
کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۴۹] زینب: وظیفه مدیر مدرسه در خصوص اموال اسقاطی و مازاد مدرسه چیست ؟

نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه با دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه، اقدام نماید.
حداقل یکبار در سال فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید.
نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه اقدام نماید.✅✅
فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را در زمان تغییر پست مدیریت به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: وظیفه مدیر مدرسه در خصوص اموال اسقاطی و مازاد مدرسه چیست ؟

نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه با دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه، اقدام نماید.✅
حداقل یکبار در سال فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید.
نسبت به فروش اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه اقدام نماید.
فهرست اموال اسقاطی ، غیر قابل استفاده و مازاد مدرسه را در زمان تغییر پست مدیریت به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: «حداکثر سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی»، در مناطق شهری و در مناطق روستایی و عشایری ، در کدام گزینه ذکر شده است؟

در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام✅
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: ۱-مدیر مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالی حداقل به مدت چند سال است ؟

3 سال
5 سال
10 سال ???
15 سال
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: سوال 5

ساعات کار هفتگی دوره اول و دوم آموزش ابتدایی و دوره اول و دوم آموزش متوسطه، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  

25 ساعت، 25 ساعت، 30 ساعت، 35 ساعت???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟

قبل از پایان سال تحصیلی<<<????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: 26 - خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه مستوجب چه حکمی می باشد؟
ب - انفصال از خدمات دولت✅✅✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

زمان اجرا

مسئول اجرا✅✅

وضع مورد انتظار 

اقدامات اجرایی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۱] زینب: مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۲] زینب: سوال 1

به استناد ماده 98  قانون مدیریت خدمات کشوری ، خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت بیگانه  ، به شرط تأیید وزارت امور خارجه ،  موجب ................ خواهد شد

انفصال خدمت دولت ????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۲] زینب: کدامیک از حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری، «فرابرنامه درسی» است؟

حوزه حکمت و معارف اسلامی
حوزه فرهنگ و هنر✅
حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
حوزه علوم تجربی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۲] زینب: در الگوی ارائه شده در برنامه تدبیر،كدام گزینه در ستون آخرچارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه قرار دارد؟

 

زمان اجرا

مسئول اجرا✅✅✅✅

وضع مورد انتظار

اقدامات اجرایی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: سوال 7

نقض عمدی قوانین و مقررات چه نام دارد ؟

تقصیر ????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: «حداکثر سن ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی»، در مناطق شهری و در مناطق روستایی و عشایری ، در کدام گزینه ذکر شده است؟

در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 9 سال تمام
در مناطق شهری 8 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام✅✅
در مناطق شهری 7 سال تمام – در مناطق روستایی و عشایری 10 سال تمام
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: کدام گزینه مربوط به مجازات اداری ، موضوع ماده 9  قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ، نیست ؟

تغییر سمت از اداری به آموزشی یا بالعک???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۳] زینب: خدمات دریافتی توسط مدیر مدرسه در چه زمانی تسویه می شود??
پایان سال مالی????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مدیر مدرسه برای«توانمندسازی کارکنان مدرسه»و «متناسب با نیاز آنان»، موظف به برگزاری حداقل و حداکثر چند ساعت دوره‌های آموزشی در مدرسه یا خارج از آن، با هماهنگی و تأیید شورای مدرسه است

حداقل 20 ساعت و حداکثر 60 ساعت با صدور گواهی پایان دوره????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۴] زینب: خدمات دریافتی توسط مدیر مدرسه در چه زمانی تسویه می شود??
پایان سال مالی????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: مهلت اعتراض  نسبت به احکام اخراج ، موضوع ماده  17  قانون رسیدگی به تخلفات ادرای ، چه مدت است ؟

چهار ماه از تاریخ صدور حکم???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: بر اساس ماده 129 آیین نامه اجرایی مدارس، «اعضای شورای مالی مدرسه» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است

مدیر مدرسه به عنوان رییس شورا، رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده شورای معلمان✅✅✅
مدیر یا معاون مدرسه به عنوان رییس شورا، رییس انجمن اولیا و مربیان، نماینده شورای معلمان
مدیر یا معاون مدرسه به عنوان رییس شورا، نماینده شورای معلمان، نماینده شورای آموزش و پرورش
مدیر مدرسه به عنوان رییس شورا، معاونین آموزش و پرورشی، نماینده شورای معلمان
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: سوال 4
کدام مورد از وظایف «شورای سیاست­گذاری الگوی تعالی مدیریت مدرسه» است؟

تصمیم ­گیری و اتخاذ سیاست های کلان به منظور تطبیق الگوی تعالی مدیریت مدرسه با بوم مدارس ✅✅
پیش بینی، تأمین، تخصیص و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز اجرای الگوی تعالی
همکاری در استقرار، پشتیبانی، اجرا و مراحل خود ارزیابی عملکرد مدارس
ارزیابی کیفیت همکاری معاونت­ ها در راهبری برنامه ­های خود و فرآیند خودارزیابی
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: جلسات شورای عالی مدرسه با حضور ................ رسمیت پیدا می کند و مصوبات شورا پس از ثبت در دفتر مخصوص ........... و امضای اعضای حاضر با اکثریت آراء قابل اجراست.

یک سوم اعضاء – جلسات شورای مالی
کلیه اعضاء - جلسات شورای مالی ✅
یک دوم اعضاء – انجمن اولیا و مربیان
کلیه اعضاء – ثبت گزارشات
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۵] زینب: سوال 5

ساعات کار هفتگی دوره اول و دوم آموزش ابتدایی و دوره اول و دوم آموزش متوسطه، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  

25 ساعت، 25 ساعت، 30 ساعت، 35 ساعت???
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: الگوی جدید تعالی مدیریت مدرسه، با استفاده از کدام گزینه، طراحی و تدوین شده است؟

نظرمدیران مدارس
نظرخبرگان
بر اساس اهداف سند✅✅
بر اساس منطق رادار
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کارمندی که در محل خدمت حضور دارد اما وظایف خود را انجام نمی دهد مرتکب کدام تخلف اداری شده  است ؟

 

تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کدام گزینه جزو وَجه جمعی هویت نیست؟

هویت انسانی
هویت ملی
هویت دینی
هویت محلی✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: دربارة مفهوم «حیات طیبه» كدام عبارت صحیح است؟

 

ناظر به بعد فردی و اجتماعی است و هردو بُعد اصالت دارند.✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: تذکر و اخطار شفاهی و خصوصی به کارکنان مدرسه، درصورت‌ مشاهده و بروز تخلف از سوی آنان و ارائه گزارش و اطلاع‌ به‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل برای اقدام‌ لازم‌، جزو وظایف مدیریتی کدام گزینه است

ساماندهی
نظارت و ارزشیابی
برنامه ریزی
اجرا و پشتیبانی ✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: مدیران مدارس موظف اند «اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌» را در چه بازه زمانی تشکیل دهند؟ 

حتی الامکان قبل‌ از بازگشایی مدارس، حداكثر تا 10 روز پس‌ از آن✅✅✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کدام گزینه از «اهداف جزئی الگوی تعالی مدیریت مدرسه»  ، به شمار می رود؟

اثر بخش نمودن فعالیت­ها و اقدامات مدیریتی مدارس????
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۶] زینب: کدام گزینه جزو جهت­گیری­های کلی در برنامه تدبیراست؟

بازخورد
فعالیت­های اجرائی
اطلاعات
توسعه مشارکت✅
[۷/۶،‏ ۰۸:۵۷] زینب: تنخواه گردان دریافتی توسط مدیر مدرسه ، در چه زمانی تسویه می شود ؟

 

لینک های دانلود سریع سوالات تئوری مربیگری بدنسازی درجه 3 با جواب

1 Jul 2022

سوالات تئوری مربیگری بدنسازی

پک بروز و کامل منابع آزمون و سوالات تئوری مربیگری بدنسازی درجه 3 برای همه رشته ها را به همراه جواب میتوانید در ادامه با کلیک روی دکمه دانلود فایل دریافت نمایید.

برای دانلود فایل کلیک کنیـــــــــــد

محتویات این مجموعه دانلودی دانلود نمونه سوالات تئوری مربیگری بدنسازی درجه 3 با جواب بسیار کامل عبارتند از :

سوالات آزمون های تئوری درجه 3 مربیگرینمونه سوالات امتحان و آزمون تئوری مربیگری درجه 3

سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3 و درجه 2 برگزار شده در سالهای 97, 98, 99,1400 و 1401 , کلیه سوالات آزمون و نمونه تست هاییکه هر ساله بوسیله هیئت بدنسازی و پرورش اندام/ فیتنس کشور برگزار می شود . ما در این مجموعه با افتخار اعلام میکنیم بسته دانلودی کاملی را برایتان تدارک دیده ایم تا بتوانید از این چالش براحتی عبور نمایید.  و نمونه سوالات ادوار مختلف این ارگان به صورت یک فایل جمع آوری کرده و در بانک نمونه سوال قرار دادیم و با صرف زمانی در حدود یک دقیقه قادر به دریافت و دانلود سوالات امتحان مربیگری درجه 3 بدنسازی از بانک نمونه سوال خواهید بود . با توجه به بازخوردی که از کاربران سایت و خریداران قبلی این مجموعه گرفته ایم با اطمینان میتوانیم اعلام کنیم  این مجموعه در حال حاضر کامل ترین مجموعه نمونه سوالات آزمون های برگزار شده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام / فیتنس کشور و نمونه سوالات تالیفی بر اساس منابع معرفی شده توسط هیئت پرورش اندام و فیتنس می باشد.

دانلود نمونه سوالات تئوری مربیگری درجه 3 با جواب

 

برای دانلود فایل کلیک کنیـــــــــــد

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنیدبرای دانلود کلیــــــــــــــــــــــــــک کنیــــــــــــــد

سوالات آزمون درجه 3 مربیــــــــگری بدنســـــازی

مجموعه حاضر حاوی سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3 و درجه 2 برگزار شده در سالهای 97, 98, 99,1400 و 1401 همگی در یک پکیج بوده و علاوه بر سوالا آزمون های برگزار شده حاوی نمونه سوالات مطروحه از منابع اعلامی توسط کارشناسان نخبه و مربیان بدنسازی میباشد که همگی در یک بسته قابل دانلو.د با حجمی حدود 70 مگابایت در قالب 4 فایل دانلودی زیپ شده بسان تحفه ای ارزشمند خدت دوستانی که قصد شرکت در این چالش و دادن امتحان و آزمون مربیگری درجه 3 دارند میگردد . 

دانلود نمونه سوالات تئوری مربیگری درجه 3 با جواب

تمرکز و ماهیت اصلی این فایل بر مبنای آزمون درجه

3 میباشد ولی برای آزمون درجه 2 فیتنس و پرورش اندام هم چند فایل گنجانده شده است.

دانلود نمونه سوالات تئوری مربیگری درجه 3 با جواب

نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2

این مجموعه شامل نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2 و پرورش اندام درجه 2 و 3 و نمونه سوالات آزمون مربیگری فیتنس می باشد.                       

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 

برای دانلود فایل کلیک کنیـــــــــــد

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنیدبرای دانلود کلیــــــــــــــــــــــــــک کنیــــــــــــــد

دانلود نمونه سوالات تئوری مربیگری بدنسازی درجه 3 با جواب


پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.
نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 2

سوالات تئوری آزمون دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان و آقایان به همراه جواب که بهترین منبع برای آزمون مربیگری درجه3 بدنسازی و پرورش اندام می باشد

سوالات تئوری آزمون دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان و آقایان به همراه جواب می باشد این فایل حاوی 111 صفحه سوال دایره المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین (ویرایش سوم) می باشد که از تمامی آزمون های دوره های پیشین گردآوری شده و داوطلبان مربیگری درجه 3 بعد از آزمون عملی این آزمون تئوری را باید شرکت کنند. این مجموعه تمامی کتاب را شامل می شود و داوطلب بعد از خواندن این فایل به راحتی در ازمون فوق الذکر قبول خواهد شد.

سوالات امتحان درجه 3 مربیگری بدنسازی

شامل سوالات فصول:

آناتومی وزنه تمرینی

فیزیولوژی تمرینات مقاومتی

تغذیه و مکمل های غذایی

سیستم های تمرین در بدنسازی

طراحی تمرین

داوری

 

سوالات امتحان مربیگری بدنسازی درجه 3 + جواب

فایلی که بعد از خرید نمونه سوال امتحان تئوری مربیگری درجه ۳ +جواب دوره عمومي مربيگري درجه ٣، تحویل خواهید گرفت، شامل، 4 سری سوال بدون جواب و دو سری سوال با جواب کاملا درست برای دوره های مختلف+خلاصه جزوه یک دوره می باشد.

2 سری سوال + جواب کاملا صحیح

4 سری سوال  بدون جواب

دانلود نمونه سوالات تئوری مربیگری درجه 3 با جواب

دو سری سوال مربیگری با جواب کاملا درست و 4 دوره بدون جواب می باشد

همچنین فروش دو سری فایل و جزوه های دوره تئوری مربیگری (14 درس) به صورت جزوه های کامل  و خلاصه جزوه یکی از دوره ها با  می باشد.

————————————————–

نمونه فایل خلاصه شده رو می تونید با کلیک روی عنوان درس برای درس اصول و مبانی در تربیت بدنی دانلود کنید. بقیه 14 درس هم عین این فایل می باشند.

————————————————–

دوستان عزیز برای این جزوات و سوالات+جواب زحمت زیادی کشیده شده است و این جزوات فقط برای شخص خریدار قابل استفاده می باشد. و به هیچ عنوان راضی به استفاده گروهی و در اختیار قرار دادن این جزوه ها نیستم.

فایل های دانلودی"

 

برای دانلود فایل کلیک کنیـــــــــــد

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنیدبرای دانلود کلیــــــــــــــــــــــــــک کنیــــــــــــــد

نام فایل
نمونه سوالات مربیگری بدنسازی و پرورش اندام
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دانلود

نمونه سوالات سال 1401 امتحان درجه 3 مربیگری با جواب بصورت pdf

نمونه سوالات امتحان مربیگری درجه 3 بدنسازی با جواب بصورت pdf - آزمون های (سوالات-منابع) مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام- مربیگری بدنسازی هیئت پرورش اندام (همراه با پاسخنامه تستی)
1401
520,000 ريال
24.3MB

سوالات آزمون مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام سال 1400

سوالات مربیگری بدنسازی درجه 3 - آزمون های (سوالات-منابع) مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام- نمونه سوالات مربیگری فیتنس درجه3
 سال 1400
1.78MB

سوالات سال 99 هیات فیتنس ایران

سوالات مربیگری بدنسازی درجه 3 - آزمون های (سوالات-منابع) مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام- (مربیگری فیتنس) همراه با پاسخنامه
1399
210,000 ريال
6.43MB

سوالات سال 1399 مربیگری درجه 3

نمونه سوالات امتحان مربیگری بدنسازی درجه 3 - آزمون های (سوالات-منابع) مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام- سوالات مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه 3
1399
250,000 ريال
1.73MB

سوالات مربیگری درجه 3 سال 1398

نمونه سوالات آزمون مربیگری بدنسازی درجه 3 - آزمون های (سوالات-منابع) مربیگری هیئت بدنسازی و پرورش اندام- (مربیگری بدنسازی درجه 3) همراه با پاسخنامه تستی
1398
180,000 ريال
2.8MB

اگر شما هم ادعای مربیــــــــگری بدنسازی دارید نیاز دارید از چالش آزمون درجه 3 به سلامت عبور کنیــــــــــد.

سوالات امتحان مربیگری بدنسازی درجه 3

مدعیان مربیگری بسیارند اما چه کسی با چه معیارهایی را باید برای مربیگری برگزید؟ قبل از هر چیز شخصی را بعنوان مربی انتخاب کنید که می توانید با او به خوبی ارتباط برقرار کنید. با او هماهنگ شوید و خواسته های واقعیتان را با او در میان بگذراید.

بتوانید از وی بپرسید:  چه تجربه ای در زمینه مربیگری دارد؟ چند سال است مربیگری می کند؟ چه شاگردانی را پرورش داده است؟ چه دستاورد هایی در زمینه مربیگری دارد؟ / - در زمینه مربیگری چه میزان تحصیلات آکادمیک دارد و چه دوره های مربیگری را طی کرده است؟ / - حوزه تخصصی مربیگری وی چیست؟ / - چه فلسفه و روشی در مربیگری دارد؟ / - چه برنامه زمانبدی را برای شما در نظر خواهد گرفت؟ / - چه مدت می بایست برای دسترسی به اهداف تعیین شده زمان صرف کرد؟ / - میزان مشارکت این مربی با شاگردش چقدر است و بلحاظ شخصیتی چقدر مورد تایید شماست؟

 

مدارک مربیگری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام پیشنیاز مدرک مربیگری
مدرک مربیگری بدنسازی درجه 3 سه سمینار
مدرک مربیگری درجه 2 سه سال پس از اخذ مدرک درجه 3 و 3 سیمنار دیگر
مدرک مربیگری درجه 1 سه سال پس از اخذ مدرک درجه 2 و 3 سمینار دیگر
مدرک مربیگری فیتنس درجه 3 سه سمینار
مدرک مربیگری فیتنس درجه 2 سه سال پس از اخذ مدرک درچه 3 و 3 سمینار
مدرک مربیگری فیتنس درجه 1 سه سال پس از اخذ مدرک درجه 2 و 3 سمینار

 

تعدادی از سوالات مربیگری بدنسازی 3 با جواب:

در ادامه تعدادی از سوالات امتحان مربیگری بدنسازی درجه 3 را مشاهده میکنید. 

عضله در زوایای مختلف با تنش و سرعت یکسان کوتاه میشود؟
الف) ایزومتریک

ب) کانسنتریک

ج) اکسنتریک

د) ایزوکنتیک 

 

شماره 2: کدام یک از تمرینات زیر در حرکت پرس سرشانه اشتباه می باشد؟

الف) بازتر کردن و یا دست ها بیشتر از عرض شانه

ب) خطا در انتخاب تناژ های وزنه
ج) استفاده از عضلات ران برای بالا بردن وزنه

د) همه موارد 

 

 

برای دانلود فایل کلیک کنیـــــــــــد

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنیدبرای دانلود کلیــــــــــــــــــــــــــک کنیــــــــــــــد

شماره 3- در حرکت زیر بغل سیم کش دست جمع بیشترین فشار به کدام قسمت عضله پشتی وارد میشود؟
الف) بخش بالای خارجی

ب) بخش میانی داخلی

ج) بخش پایین داخلی

د) بخش پایین خارجی

 

 

سوال 4: کدام دسته از گروه های زیر باید مدت زمان بیشتری را نسبت به سایر گروه ها در مرحله تطابق آناتومیکی تمرین کنند؟

الف) پرورش اندام کاران حرفه ای
ب) پرورش اندام کاران مبتدی
ج) پرورش اندام کاران ای که برای مدتی به علت آسیب از تمرین دور بودند 
د) پرورش اندام کاران ای که در پی کاهش وزن می باشند

 

 

سوال شماره 5 : سر ثابت و سر متحرک عضله سه سر بازویی کجاست؟

الف) ثابت: قسمت خلفی( پشتی) استخوان بازو، متحرک: پشت استخوان آرنج 
ب) ثابت: مهره های گردنی، متحرک: ریشه خار کتف
ج) ثابت: قسمت جلویی استخوان بازو، متحرک استخوان آرنج
د)ثابت: مهره های کمری، متحرک: قسمت تحتانی ( پایینی) کتف

 

 

سوال 6: سر ثابت و متحرک عضله پشتی بزرگ کجاست؟

الف) ثابت: مهره های پشتی و کمری، لگن خاصره- متحرک: بالای استخوان بازو 
ب) ثابت: مهره های گردنی و پشتی، متحرک: قسمت داخلی کتف
ج) ثابت: استخوان ترقوه و قسمت خار کتف، متحرک: قسمت بالایی استخوان بازو
د) هیچ کدام

 

 

سوال شماره 7: افراد مقاوم به تمرین……

الف) خستگی کمتری از خود نشان می دهند

ب) استراحت کمتری نیاز دارند
ج) عضلاتشان دیرتر پاسخ می دهد

د) همه موارد 

 

 

سوال 8 آزمون درجه 3 مربیگری بدنسازی : دلیل پارگی های عضلانی و آسیب های مفصلی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) عدم سازگاری مناسب

ب) انتخاب وزنه نامناسب

ج) عدم انعطاف 

د) عدم کنترل

 

 

سوال 9: در کدام سیستم تمرینی آسیب مفصلی و عضلانی رایج تر است؟

الف) سیستم تمرینی اسپلیت
ب) سیستم تمرینی استراحت وقفه 
ج) تمرینات خوشه ای
د) هیچکدام

 

 

سوال شماره 10 آمتحان مربیگری درجه 3 : منشا تیروئید و عضلات، دستگاه عصبی از کدام یک از لایه های جنینی پس از مرحله گاسترولاسیون است؟

الف) آندودرم، مزودرم، اکتودرم 

ب) مزودرم، اکتودرم، آندودرم
ج) آندودرم، اکتودرم، مزودرم

د) اکتودرم، آندودرم، مزودرم

 

 

کدام یک از شیوه های تمرینی باعث افزایش پمپاژ خون به داخل عضلات می شوند؟
الف) تمرینات با شدت پایین و تکرار مناسب

ب) تمرینات با تکرار مضاعف
ج) جاینت ست

د) هر سه گزینه 

 

 

کدام مورد ذیل از مشخصههای سیستم فول بادی نمی باشد؟
الف) کاهش میزان پروتئین بافت عضلانی

ب) افزایش ذخایر گلیکوژن 
ج) افزایش سرعت آنابولیک پلاسما

د) افزایش مصرف انرژی

 

 

در تمرین کراس اوور عضله هدف کدام است؟
الف) بخش بالایی عضله سینه ای بزرگ

ب) بخش میانی عضله سینه ای بزرگ
ج) بخش تحتانی عضله سینه ای بزرگ 

د) کل عضله سینه ای بزرگ

 

 

سازگاری هایپرتروفی تارهای نوع (1)بیشتر از چه نوعی است؟
الف) کاهش در مقدار تجزیه پروتئین میوفیبوپلاز 
ب) افزایش در مقدار تجزیه پروتئین میو فیبوپلاز
ج) افزایش در مقدار سنتز پروتئین میو فیبوپلاز
د) افزایش در پروتئین های غیر قابل انقباض

 

 

در حالت نشر خم دمبل چنانچه مسیر حرکت به سمت بالاتر از سطح شانه باشد کدامیک از عضلات ذیل بیشتر درگیر خواهند شد؟
الف) ذوزنقه فوقانی و دلتوئید میانی 

ب) ذوزنقه فوقانی و دلتوئید خلفی
ج) ذوزنقه پایینی و گرد بزرگ

د) ذوزنقه پایینی و پشتی بزرگ

 

 

محل متحرک عضله ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی به ترتیب کدام است؟
الف) زانده آخرومی، خارکتف، ریشه خار کتف 

ب) زائده آخرومی، بازو، خار کتف
ج) خارکتف، ریشه خارکتف، بازو

د) خار کتف، زائده آخرومی ، ریشه خار کتف

 

 

اجرای تکرارهای نیمه داخلی در حرکت قفسه کدام بخش از عضله سینه بزرگ را بیشتر درگیر می کند؟
الف) بخش خارجی

ب) بخش داخلی 

ج) بخش فوقانی

د) بخش تحتانی

 

 

کدامیک از مشخصه های ذیل نباید در تمرینات با شدت بالا گنجانده شود
الف میزان استراحت باید بیشتر از روزهای تمرین باشد

ب) تمرینات به دور از احساسات انجام می شود
ج) بیش از یک ساعت فعالیت نماید 

د) فقط یک بار می توان در یک مقطع به نتیجه رسید

برای دانلود کلیــــــــــــــــــــــــــک کنیــــــــــــــد


شاید به دانلود موارد زیر هم علاقه مند باشید:

سوالات آزمون آیین نامه رانندگی

سوالات قانون مدیریت خدمات کشوری

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

سوالات آزمون مدیران

سوالات سند تحول بنیادین

سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی

13 May 2022

سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی

این مجموعه حاوی سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی شامل سوالات آزمون برگزار شده سال قبل + نمونه سوال و سوالات آزمون در حال برگزاری میباشد . جهت دانلود و استفاده از مجموعه سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت مهارت های ارتقایی روی دکمه خرید و دانلود کلیک کرده و بعد از تکمیل پروسه پرداخت آنلاین موارد دانلودی این مجموعه در دسترس خواهد بود .

سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی

سایت تخصصی بانک نمونه سوال جزوه کامل منابع آموزشی به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی و سوالات آزمون های برگزار شده و در حال برگزاری را آماده سازی کرده و هم اکنون با کلیک روی دکمه خرید و پرداخت اینترنتی میتوانید این بسته بسیار کامل را بصورت آنلاین دانلود و دریافت کنید.

این بسته در فرمت فایل های پی دی اف و ورد تنظیم شده است و تا پایان آزمون های فعال استانی بصورت بروزشونده خواهد بود .

آخرین بروزرسانی ها

مجموعه سوالات آزمون ضمن خدمت مهارت های زندگی  در آخرین بروزرسانی و آپدیت انجام شده علاوه بر داشتن منابع آموزشی کامل و البته کم حجم در فرمت پی دی اف بیش از 800 مورد از نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی و البته حدود 200 سوال واقعی آزمون های برگزار شده استانی را شامل میشود .

 

برای دانلود سوالات روی دکمه خرید کلیک کنید

 

کاملترین مجموعه نمونه سوالات و منابع برای آزمون ضمن خدمت مهارت ارتقایی

 این بسته ویژه را همکاران ما در دپارتمان ضمن خدمت وبسایت بانک نمونه سوال تدارک دیده اند و میتوانیم ادعا کنیم که مجموعه منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی کامل ترین و جامع ترین مجموعه در برگیرنده کلیه نیازهای افرادی که در این آزمون شرکت کرده اند را در یک پکیج فراهم کرده ایم و علاوه بر همکاران فرهنگی این بسته قابلیت استفاده توسط  تمامی کارمندان دولتی و غیر دولتی اععم از  اموزش و پرورش , بانک ها , نیروهای مسلح و سایر نهاد ها و سازمان ها و شرکت ها را هم دارد.

این مجموعه هم اکنون به خاطر در حال برگزاری بودن آزمون در استان البرز و برخی استانهای دیگر در حال بروزشدن مستمر قرار دارد و موارد اضافه شده تا پایان آزمون های فعال برای خریداران ارسال میشود . لذا هنگام خرید توصیه میشود از ایمیل معتبر استفاده نمایید یا اگر ایمیل صحیح ندارید برای دریافت فایل های اضافه شده به مجموعه نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی در تلگرام یا واتس آپ با شماره 09332978858 در ارتباط باشید.

محتویات مجموعه:

جزوه بسیار کامل منابع آموزشی دوره مهارت های ارتقایی

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی به تعداد 800 نمونه سوال

بیش از 200 سوال آزمون های برگزار شده

موارد بروزشده اخیر:

در آخرین آپدیت مجموعه سوالات ضمن خدمت مهارت ارتقایی یک فایل pdf شامل ۵۵ سوال و یک جزوه آموزشی ۸۵ صفحه ای میباشد .

همچنین هر گونه مورد آپدیت و اضافه شدن سوال به پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

دانلود منابع و سوالات آزمون مهارت های ارتقایی

متقاصیان دانلود این مجموعه توجه داشته باشید که لینک دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی بعد از مرحله پرداخت نمایش داده خواهد شد . از خریدتان یک نسخه فاکتور حاوی لینک های دانلود هم به ایمیلتان ارسال خواهد شد ..

جزوه منابع آموزشی دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی

فایل نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های نوشتن شامل ۱۲ صفحه و در مجموع ۵۵ سوال

کاملترین مجموعه منابع آموزشی و نمونه سوال برای آزمون ضمن خدمت مهارت های ارتقایی

نکات مهم پیش از دانلود این بسته

در جهت دریافت به موقع موارد و سوالات اضافه شده آزمون مهارت های ارتقائی هنگام دانلود ایمیل معتبر وارد نمایید.

سوالات آزمون ضمن خدمت مهارت های ارتقایی

آخرین مشخصات دوره مهارت های ارتقایی

کد دوره مهارت های ارتقایی : 99506819

نحوه برگزاری آزمون : بصورت سراسری

همکارانی که قبلا ان دوره را گذرانده اند برای آنها فعال نخواهد شد .

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی

برای دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی از دکمه زیر استفاده کنید .

برای دانلود کلیک کنید 

به علت اعمال بروزرسانی روی دامنه اصلی آموزش و پرورش سایت های زیر شاخه medu.ir ممکن است در مقاطعی دچار اختلال باشند .

سوالات لحظه ای آزمون ضمن خدمت شیوه های تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت

12 Mar 2022

سوالات ضمن خدمت تشویق و تنبیه

مجموعه ای ویژه تحت عنوان نمونه سوالات ضمن خدمت تشویق و تنبیه ( سوالات ضمن خدمت شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت ) هم اکنون در سایت بانک نمونه سوال قابل دانلود است که در ادامه لینک دانلود و دسترسی به آن را مشاهده میکنید . لطفا قبل از کلیک روی لینک دانلود توضیحات زیر را مطالعه کنید.

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود از سایت بانک نمونه سوال

دانلود از سایت پژوهشسرای فرهنگیان

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تشویق و تنبیه

همچون سایر آزمون ها و دوره های ضمن خدمت فرهنگیان بانک نمونه سوال ویژه آزمون شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت هم یک پکیج دانلودی بروز شونده  را که تا پایان آزمون سراسری همچنان فعال خواهد بود و در صورت اعلام دوره های تکرار یا استانی احتمالی هم این بسته بروزرسانی خواهد شد را جهت دانلود همکاران در سایت منتشر کرده است و امیدواریم همچون دوره های قبلی برگزار شده بتوانیم با کمک و مکساعدت شما عزیزان به لحظه سوالات اصلی را در سایت منتشر کنیم . 

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت

لطفا قبل از دانلود سوالات آزمون شیوه های تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت موارد زیر را مطالعه کنید:

همراه شما 5 نفر از همکارانی که مستقیما با بانک نمونه سوال همکاری میکنند در دوره ضمن خدمت شیوه های موثر تشویق و تنبیه ثبت نام کرده اند و لحظه ای سوالات را در سایت منتشر خواهیم کرد و گروه واتس آپی برای همکارانی که این بسته را خریداری کرده باشند هم ایجاد شده و لحظه ای سوالات در اختیارشان قرار خواهد گرفت .

بنابر این اگر قصد دارید سریعتر و به لحظهع سوالات ضمن خدمت شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت را دریافت کنید خواهشمند است هنگام خرید به 2 مساله دقت نمایید . 

1: هنگام خرید و دانلود بسته نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تشویق و تنبیه ترجیحا ایمیل صحیح و در دسترس وارد نمایید . تا بروزرسانی ها را به موقع دریافت کنید.

راهنمای دانلود فایل سوالات ضمن خدمت شیوه های تشویق و تنبیه با استفاده از ایمیل

2: بعد از تکمیل خرید و دانلود سوالات ضمن خدمت تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت از طریق واتس آپ پامی با محتوای زیر برای ما ارسال کنید تا در گروه واتس آپی ویژه آزمون اضافه کنیم و در روز و ساعت آزمون سوالات و پسخ صحیح را به لحظه  بتوانید ببینید . 

در پیام ارسالی واتس آپ نام و ایمیلی که هنگام خرید از سایت را زدید بفرستید و حتما درخواست برای عضویت در گروه واتس آپی دوره ضمن خدمت تشویق و تنبیه را ذکر کنید.

همکارانی که در این دوره ثبت نام کرده و امتحان میدهند میتوانند سوالات آزمون خود را عکس گرفته و از طریق واتس آپ برای ما ارسال نمایند

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت. 

محتویات قابل دانلود

با نهایت تواضع کاملترین پکیج سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت را در قالب 3 فایل دانلودی زیپ شده خدمت همکاران فرهنگی که در این دوره ثبت نام کرده اند تقدیم میکنیم . این مجموعه حاوی 3 فایل جداگانه ثابت به شرح زیر میباشد . 

منابع بروز و لحظه ای آزمون های تشویق و تنبیه بصورت سراطری و استانی

نمونه سوالات مطروحه از منابع توسط نخبه ترین همکاران فرهنگی 

سوالات آزمون اصلی شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت : فایل بروز شونده لحظه ای

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود از سایت بانک نمونه سوال

دانلود از سایت پژوهشسرای فرهنگیان

 

سوالات ضمن خدمت تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با اسکرچ

12 Mar 2022

برای دانلود سوالات ضمن خدمت تلفیق حوزه های تربیت و یادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه اسکرچ مقدماتی روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود سوالات ضمن خدمت روایت پژوهی و تجربه نگاری در فعالیت های پرورشی

12 Mar 2022

سوالات ضمن خدمت روایت پژوهی و تجربه نگاری در فعالیت های پرورشی

سوالات ضمن خدمت روایت پژوهی و تجربه نگاری در فعالیت های پرورشی

← Earlier posts